Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Một sáng chế để được cấp bằng bảo hộ […]

So sánh nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận

Nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận là hai đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, được điều chỉnh và bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ nếu cá nhân tổ hay tổ chức đã hoàn […]

Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

Để có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, cá nhân và tổ chức phải thực hiện các thủ tục đăng ký cho chỉ dẫn địa lý này. Vậy quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý là gì? Chỉ dẫn […]

Tra cứu nhãn hiệu – Bước bảo vệ không thể thiếu khi đăng ký nhãn hiệu

Việc đăng ký nhãn hiệu tuy không bắt buộc theo quy định của nhà nước nhưng lại là phương tiện để phân biệt hàng hóa/ sản phẩm dịch vụ của các đối tượng khác nhau. Chính vì vậy để không […]

Tác phẩm phái sinh – Hiểu sao cho đúng?

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học được thể hiện dưới bất kỳ hình thức hoặc lĩnh vực nào. Sản phẩm sáng tạo của con người trong lĩnh vực văn […]

Quy định về nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam và một số nước trên thế giới

Thực tế đời sống ngày càng xuất hiện những nhãn hiệu xuất hiện trên thị trường đa dạng khắp các lĩnh vực, điều đó chứng tỏ rằng các doanh nghiệp, cá nhân đặc biệt quan tâm đến nhãn hiệu bởi […]

Facebook của chúng tôi