Bảo hộ sáng chế và bảo hộ bí mật kinh doanh

Posted by on 22-8-2019

Bảo hộ sáng chế và bảo hộ bí mật kinh doanh là điều cần thiết, tuy nhiên, mỗi đối tượng đều có những điểm khác biệt nhất định. Việc bảo hộ cũng như được ghi nhận hai đối tượng nói trên giúp cá nhân, tổ chức bảo vệ tài sản trí tuệ do chính mình tạo ra.

Về khái niệm bảo hộ sáng chế và bí mật kinh doanh:

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Để được cấp một bằng sáng chế, đòi hỏi giải pháp kỹ thuật đó phải đáp ứng các điều kiện: có tính mới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp.

Như vậy, không phải đối tượng nào cũng có thể bảo hộ với danh nghĩa sáng chế, chẳng hạn cách thức thể hiện thông tin, giải pháp chỉ mang tính thẩm mỹ, hay như các quy trình sản xuất (thực vật, động vật)… Bảo hộ sáng chế dưới hình thức cấp bằng độc quyền, hiệu lực của bằng sáng chế là 20 năm.

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh. Để được bảo hộ theo dạng bí mật kinh doanh, phải đáp ứng các điều kiện sau: Không phải là hiểu biết thông thường, không dễ dàng có được; Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ, hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó; Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ, và không dễ dàng tiếp cận được.

Về lý thuyết, bí mật kinh doanh được bảo hộ vô thời hạn và không cần làm thủ tục đăng ký.

Bảo hộ sáng chế và bảo hộ bí mật kinh doanh có những điểm khác biệt sau đây:

Tiêu chí Sáng chế Bí mật kinh doanh
Cơ chế thực thi – Mạnh hơn.

– Có văn bằng bảo hộ.

– Khó hơn.

– Không có văn bằng bảo hộ.

Khi xảy ra tranh chấp – Nộp văn bằng bảo hộ. – Chủ sở hữu chứng minh thông tin được bảo hộ bí mật kinh doanh
Nghĩa vụ chứng minh – Chủ sở hữu không có nghĩa vụ chứng minh. – Chủ sở hữu chứng minh thông tin được bảo hộ bí mật kinh doanh đáp ứng các điều kiện bảo hộ khi xảy ra tranh chấp.

Như vậy, bảo hộ sáng chế và bảo hộ bí mật kinh doanh có thể phân biệt qua cơ chế thực thi, cấp văn bằng bảo hộ và nghĩa vụ chứng minh khi xảy ra tranh chấp.

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan
Đăng ký sáng chế tại Australia (Úc) – Một số câu hỏi thường gặp

Đăng ký sáng chế tại Australia đang ngày được các cá nhân, tổ chức quan tâm. Trong đó một số câu hỏi mà cá nhân, tổ chức đang thắc mắc bao gồm điều kiện đáp ứng sáng chế, các tài […]

Bảo mật đơn sáng ký sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Một trong những điều kiện với sáng chế được […]

Quyền của tác giả sáng chế

Quyền của tác giả sáng chế theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ? Sáng chế – đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp – là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm […]

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là việc làm quan trọng để bảo đảm khả năng sử dụng độc quyền đối với sáng chế ấy của chủ sở hữu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ hiểu biết về pháp lý […]

Đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là biện pháp pháp lý để đảm bảo khả năng sử dụng độc quyền đối với sáng chế đó cho chủ sở hữu. Đăng ký sáng chế cần đáp ứng tiêu chuẩn và cần tiến hành […]