Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Nhật Bản là một quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và là một quốc gia kinh tế đang phát triển ở Đông Nam Á. Do đó, số lượng doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Nhật Bản ngày càng tăng. Cùng với đó, nhu cầu đăng ký nhãn hiệu được bảo vệ tại Nhật Bản, đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Sau đó, nếu bạn dự định kinh doanh tại hoặc với Nhật Bản, bạn nên xem xét đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản trước. Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản sẽ cung cấp cho bạn sự bảo vệ tuyệt đối cho nhãn hiệu của bạn, vì vậy chúng tôi muốn tư vấn cho bạn một số kiến ​​thức cơ bản về nhãn hiệu tại Nhật Bản bên dưới.

 1. Nhãn hiệu tại Nhật Bản là gì?

Nhãn hiệu là nhãn hiệu được sử dụng bởi nhà sản xuất, đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ đối với hàng hóa hoặc dịch vụ nhằm phân biệt chúng với hàng hóa và dịch vụ được cung cấp bởi các bên khác cùng loại hoặc cùng loại.

Nhãn hiệu chỉ ra một chức năng cụ thể của sản phẩm hoặc dịch vụ. Bằng cách bảo vệ danh tiếng của một thương hiệu gắn liền với nhãn hiệu, hệ thống nhãn hiệu sẽ bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng và đóng góp cho sự phát triển của các ngành công nghiệp.

Điều 2 của Đạo luật về nhãn hiệu định nghĩa một nhãn hiệu của người Hồi giáo là bất kỳ ký tự, hình, ký hiệu hoặc hình dạng ba chiều, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng, với màu sắc (sau đây gọi là ” đánh dấu “) là:

(i) được sử dụng liên quan đến hàng hóa của một người sản xuất, chứng nhận hoặc chỉ định hàng hóa là một doanh nghiệp; hoặc là

(ii) được sử dụng liên quan đến các dịch vụ của một người cung cấp hoặc chứng nhận các dịch vụ như một doanh nghiệp (ngoại trừ các dịch vụ được quy định trong mục trước).

 1. Hiệu quả của việc đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

(1) Quyền nhãn hiệu được cấp có hiệu lực trên toàn Nhật Bản và chủ sở hữu của nó có thể sử dụng độc quyền đối với hàng hóa và dịch vụ được chỉ định mà không bị loại trừ bởi bất kỳ bên nào khác.

(2) Việc sử dụng bởi một bên khác của nhãn hiệu giống hệt hoặc tương tự đối với một phạm vi hàng hóa hoặc dịch vụ giống hệt hoặc tương tự cấu thành vi phạm và chủ sở hữu nhãn hiệu có thể yêu cầu người vi phạm chấm dứt các hành vi vi phạm và thanh toán thiệt hại

 1. Dấu hiệu đăng ký

Các dấu hiệu dưới đây có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ khác nhau

cá nhân và tổ chức:

 • Từ ngữ
 • Tên
 • Thiết bị
 • Hình dạng 3 chiều nhất định
 • Khẩu hiệu
 • Màu sắc
 • Kết hợp tất cả các yếu tố trên
 1. Luật đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản, nhãn hiệu được điều chỉnh bởi một luật riêng biệt, tạo ra một hành lang pháp lý ổn định trong các quy định về nhãn hiệu. Theo đó, nhãn hiệu hàng hóa tại Nhật Bản được điều chỉnh bởi Luật Thương hiệu Nhật Bản. Luật thương hiệu của Nhật Bản chủ yếu được ban hành bởi Đạo luật Thương hiệu. Theo Đạo luật này, chỉ các nhãn hiệu đã đăng ký mới thiết lập quyền thương hiệu của Hoàng tử (Điều 18) và thủ tục kiểm tra là cần thiết để các nhãn hiệu được đăng ký (Điều 14). Luật nhãn hiệu hiện đại đầu tiên của Nhật Bản được ban hành vào năm 1884. Đạo luật Thương hiệu hiện hành được ban hành vào năm 1958 và đã được sửa đổi nhiều lần kể từ đó.

Mặt khác, việc bảo vệ các nhãn hiệu chưa đăng ký được cung cấp bởi Đạo luật phòng chống cạnh tranh không lành mạnh.

Kết luận, việc đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản là một bước cần thiết để doanh nghiệp đứng vững trên thị trường và phân biệt hàng hóa và dịch vụ của họ với hàng hóa và dịch vụ của các đối tượng khác, cũng như ngăn chặn các công ty khác khỏi hàng giả, có thể ảnh hưởng đến họ danh tiếng trên thị trường Nhật Bản.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  Amazon Brand Registry: Quy trình Đăng Ký Thương Hiệu cho Sản Phẩm

  ContentsNhật Bản là một quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và là một quốc gia kinh tế đang phát triển ở Đông Nam Á. Do đó, số lượng doanh nghiệp thực hiện các hoạt […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

  ContentsNhật Bản là một quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và là một quốc gia kinh tế đang phát triển ở Đông Nam Á. Do đó, số lượng doanh nghiệp thực hiện các hoạt […]

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

  ContentsNhật Bản là một quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và là một quốc gia kinh tế đang phát triển ở Đông Nam Á. Do đó, số lượng doanh nghiệp thực hiện các hoạt […]

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

  ContentsNhật Bản là một quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và là một quốc gia kinh tế đang phát triển ở Đông Nam Á. Do đó, số lượng doanh nghiệp thực hiện các hoạt […]

  Các phương thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Các phương thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  ContentsNhật Bản là một quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và là một quốc gia kinh tế đang phát triển ở Đông Nam Á. Do đó, số lượng doanh nghiệp thực hiện các hoạt […]

  Facebook của chúng tôi