Đăng ký sáng chế tại các Tiểu Vương Quốc Ả Rập

Posted by A&S Law on 1-12-2017

dang-ky-sang-che-tai-cac-tieu-vuong-quoc-a-rap

Đăng ký sáng chế tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập. Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập là thành viên của Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đồng thời là thành viên của hiệp ước hợp tác sáng chế PCT. Việc bảo hộ sáng chế tại các tiểu vương Quốc Ả Rập được tiến hành theo thủ tục nộp đơn và cấp bằng độc quyền.

Đăng ký sáng chế tại các tiểu vương quốc Ả Rập

Quy trình đăng ký sáng chế tại Ả Rập

1.Quy trình đăng ký sáng chế tại Các tiểu vương quốc A Rập được xem xét qua các giai đoạn sau

2.Yêu cầu tài liệu đăng ký sáng chế tại Arab

– Bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích (Viết theo hướng dẫn)

– Văn bản xác nhận việc chuyển giao quyền từ tác giả cho chủ sở hữu

– Giấy ủy quyền hợp pháp hóa lãnh sự (làm theo mẫu)

– Bản sao đơn đăng ký quốc tế

– Bản sao thông báo kết quả tra cứu quốc tế yêu cầu được dịch ra tiếng Anh

– Một bản sao tiếng Anh thông báo kết quả nội dung nếu có

Lưu ý:

– Bản sao chứng nhận thành lập công ty và Bản giao nhiệm vụ cso thể nộp muộn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nộp đơn.

– Các tài liệu:

– Bản sao đơn quốc tế PCT

– Bản sao thông báo kết quả tra cứu quốc tế (nếu có)

– Bản sao thông báo kết quả nội dung (nếu có)

Yêu cầu phải được nộp cùng thời điểm nộp đơn

3. Hiệu lực văn bằng

Bằng độc quyền sáng chế tại các tiêu vương quốc Ả Rập có hiệu lực kể từ ngày cấp bằng kéo dài 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Để Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực thì hàng năm chủ sở hữu phải đóng phí duy trì hiệu lực hàng năm.

Hết 20 năm hiệu lực thì sáng chế sẽ trở thành của chung và không còn thuộc độc quyền của tác giả.

Liên hệ đăng ký sáng chế tại các tiểu vương quốc Ả Rập

Tel: 0914 195 266

Email: vietnam@trademarks.vn

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế là gì?

Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế là một trong những vấn đề người nộp đơn đăng ký sáng chế cần quan tâm để sáng chế đáp ứng yêu cầu bảo hộ. Theo quy định của Luật Sở hữu […]

Bằng độc quyền sáng chế theo quy định của Việt Nam

Bằng độc quyền sáng chế là một văn bản pháp lý trao cho chủ sở hữu độc quyền kiểm soát việc sử dụng sáng chế. Bài viết dưới đây là những thông tin tổng quan về bằng độc quyền sáng […]

Tư vấn đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Sáng chế là một ý tưởng mới về cách giải quyết về mặt kỹ thuật đối với một vấn đề cụ thể. Ngoài các giá trị về tinh thần đối với tác giả, sáng chế còn có thể mang giá […]

A&S Law tư vấn bảo hộ độc quyền sáng chế Bột tắm dược liệu

1) Bằng độc quyền sáng chế là gì? Bằng độc quyền sáng chế là một văn bản chứng nhận được cấp bởi Cục SHTT Việt Nam. Nhằm ghi nhận và bảo hộ quyền sở hữu sáng chế. Bằng độc quyền […]

Phân biệt phát minh và Sáng chế

Phát minh và sáng chế là hai thuật ngữ thường bị nhầm lẫn và đánh đồng với nhau. Tuy nhiên, về bản chất đây lại là hai khái niệm riêng biệt, độc lập. Trong bài viết này, A&S Law sẽ […]

Facebook của chúng tôi