Đăng ký sáng chế tại các Tiểu Vương Quốc Ả Rập

Posted by A&S Law on 1-12-2017

dang-ky-sang-che-tai-cac-tieu-vuong-quoc-a-rap

Đăng ký sáng chế tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập. Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập là thành viên của Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đồng thời là thành viên của hiệp ước hợp tác sáng chế PCT. Việc bảo hộ sáng chế tại các tiểu vương Quốc Ả Rập được tiến hành theo thủ tục nộp đơn và cấp bằng độc quyền.

Đăng ký sáng chế tại các tiểu vương quốc Ả Rập

Quy trình đăng ký sáng chế tại Ả Rập

1.Quy trình đăng ký sáng chế tại Các tiểu vương quốc A Rập được xem xét qua các giai đoạn sau

2.Yêu cầu tài liệu đăng ký sáng chế tại Arab

– Bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích (Viết theo hướng dẫn)

– Văn bản xác nhận việc chuyển giao quyền từ tác giả cho chủ sở hữu

– Giấy ủy quyền hợp pháp hóa lãnh sự (làm theo mẫu)

– Bản sao đơn đăng ký quốc tế

– Bản sao thông báo kết quả tra cứu quốc tế yêu cầu được dịch ra tiếng Anh

– Một bản sao tiếng Anh thông báo kết quả nội dung nếu có

Lưu ý:

– Bản sao chứng nhận thành lập công ty và Bản giao nhiệm vụ cso thể nộp muộn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nộp đơn.

– Các tài liệu:

– Bản sao đơn quốc tế PCT

– Bản sao thông báo kết quả tra cứu quốc tế (nếu có)

– Bản sao thông báo kết quả nội dung (nếu có)

Yêu cầu phải được nộp cùng thời điểm nộp đơn

3. Hiệu lực văn bằng

Bằng độc quyền sáng chế tại các tiêu vương quốc Ả Rập có hiệu lực kể từ ngày cấp bằng kéo dài 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Để Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực thì hàng năm chủ sở hữu phải đóng phí duy trì hiệu lực hàng năm.

Hết 20 năm hiệu lực thì sáng chế sẽ trở thành của chung và không còn thuộc độc quyền của tác giả.

Liên hệ đăng ký sáng chế tại các tiểu vương quốc Ả Rập

Tel: 0914 195 266

Email: vietnam@trademarks.vn

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan
Đăng ký sáng chế tại Australia (Úc) – Một số câu hỏi thường gặp

Đăng ký sáng chế tại Australia đang ngày được các cá nhân, tổ chức quan tâm. Trong đó một số câu hỏi mà cá nhân, tổ chức đang thắc mắc bao gồm điều kiện đáp ứng sáng chế, các tài […]

Bảo hộ sáng chế và bảo hộ bí mật kinh doanh

Bảo hộ sáng chế và bảo hộ bí mật kinh doanh là điều cần thiết, tuy nhiên, mỗi đối tượng đều có những điểm khác biệt nhất định. Việc bảo hộ cũng như được ghi nhận hai đối tượng nói […]

Bảo mật đơn sáng ký sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Một trong những điều kiện với sáng chế được […]

Quyền của tác giả sáng chế

Quyền của tác giả sáng chế theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ? Sáng chế – đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp – là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm […]

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là việc làm quan trọng để bảo đảm khả năng sử dụng độc quyền đối với sáng chế ấy của chủ sở hữu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ hiểu biết về pháp lý […]