Đăng ký sáng chế tại các Tiểu Vương Quốc Ả Rập

Posted by admin on 1-12-2017

dang-ky-sang-che-tai-cac-tieu-vuong-quoc-a-rap

Đăng ký sáng chế tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập. Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập là thành viên của Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đồng thời là thành viên của hiệp ước hợp tác sáng chế PCT. Việc bảo hộ sáng chế tại các tiểu vương Quốc Ả Rập được tiến hành theo thủ tục nộp đơn và cấp bằng độc quyền.

Đăng ký sáng chế tại các tiểu vương quốc Ả Rập

Quy trình đăng ký sáng chế tại Ả Rập

1.Quy trình đăng ký sáng chế tại Các tiểu vương quốc A Rập được xem xét qua các giai đoạn sau

2.Yêu cầu tài liệu đăng ký sáng chế tại Arab

– Bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích (Viết theo hướng dẫn)

– Văn bản xác nhận việc chuyển giao quyền từ tác giả cho chủ sở hữu

– Giấy ủy quyền hợp pháp hóa lãnh sự (làm theo mẫu)

– Bản sao đơn đăng ký quốc tế

– Bản sao thông báo kết quả tra cứu quốc tế yêu cầu được dịch ra tiếng Anh

– Một bản sao tiếng Anh thông báo kết quả nội dung nếu có

Lưu ý:

– Bản sao chứng nhận thành lập công ty và Bản giao nhiệm vụ cso thể nộp muộn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nộp đơn.

– Các tài liệu:

– Bản sao đơn quốc tế PCT

– Bản sao thông báo kết quả tra cứu quốc tế (nếu có)

– Bản sao thông báo kết quả nội dung (nếu có)

Yêu cầu phải được nộp cùng thời điểm nộp đơn

3. Hiệu lực văn bằng

Bằng độc quyền sáng chế tại các tiêu vương quốc Ả Rập có hiệu lực kể từ ngày cấp bằng kéo dài 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Để Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực thì hàng năm chủ sở hữu phải đóng phí duy trì hiệu lực hàng năm.

Hết 20 năm hiệu lực thì sáng chế sẽ trở thành của chung và không còn thuộc độc quyền của tác giả.

Liên hệ đăng ký sáng chế tại các tiểu vương quốc Ả Rập

Tel: 0914 195 266

Email: vietnam@trademarks.vn

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Quy trình khi đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

Mỹ là một thị trường tiềm năng mà nhiều chủ sở hữu sáng chế muốn đầu tư. Đã có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam phát triển sáng chế tại quốc gia này; và xây dựng lên những đế chế […]

Những điều kiện để được bảo hộ sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình để giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Nhà nước bảo hộ những sáng chế đáp ứng […]

Đăng ký sáng chế ở Việt Nam như thế nào?

Tạo ra sáng chế không phải một việc dễ dàng. Tác giả của sáng chế phải là một người có chuyên môn, có trình độ, hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực của sáng chế; đồng thời, phải đầu tue […]

Những điều cần biết trước khi đăng ký sáng chế

Sáng chế là những giải pháp hay những tạo ra những kỹ thuật mới nhằm giải quyết vấn đề nhất định nào đó trong cuộc sống. Nhưng muốn đăng ký sáng chế cần biết những gì? Sau đây chúng tôi […]

Đối tượng được phép đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Căn cứ vào quy định tại khoản 12 Điều 4 luật sở hữu trí tuệ, sáng chế được hiểu là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm nhằm giải quyết một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Tuy […]

Facebook của chúng tôi