Bí mật kinh doanh được bảo hộ khi đáp ứng những điều kiện nào?

Trong hoạt động mua bán thương mại, bí mật kinh doanh có thể đem lại nhiều lợi nhuận. Bí mật kinh doanh thu được từ những kinh nghiệm và kiến thức khi các chủ thể tham gia thương mại. Chính vì thế, các cá nhân, tổ chức cần lưu ý bảo hộ các thông tin này đúng cách. Trong khuôn khổ bài viết này, ASLaw xin giới thiệu quy định về bí mật kinh doanh được bảo hộ khi đáp ứng những điều kiện nào.

1. Điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh được bảo hộ nếu thỏa mãn các điều kiện sau đây:

a) Không phải là kiến thức thông thường và không dễ dàng có được.

Bí mật kinh doanh được tích lũy từ kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực cụ thể trong một thời gian dài. Vì vậy người xây dựng nên những thông tin này phải trải qua quá trình trau dồi kiến thức, làm việc để rút ra những bài học nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn. Những kiến thức như vậy không thể được tạo ra bởi những người thiếu kinh nghiệm hay chuyên môn. 

b) Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật đó những lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh.

Có thể hiểu bí mật kinh doanh là những bí quyết để đạt được các mục tiêu trong hoạt động kinh doanh. Thông thường, các cá nhân, tổ chức sẽ có những mục đích cụ thể, như: mang lại nhiều lợi nhuận hơn, cải thiện năng lực đội ngũ nhân sự, quy trình làm việc hiệu quả hơn, tạo ra uy tín trong khách hàng,… Bí mật kinh doanh sẽ là phương tiện để đạt được điều này dễ dàng và hiệu quả hơn.

c. Được chủ sở hữu giữ bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ ra và không dễ dàng tiếp cận được.

Đây chính là tính “bí mật” của những bí quyết kinh doanh này. Những kiến thức này là độc quyền để tạo nên hiệu quả kinh doanh của chủ sở hữu. Cho nên, chủ sở hữu sẽ áp dụng các cách thức để giữ cho những thông tin này không bị lan truyền ra bên ngoài.

2. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh

Các thông tin mang tính bí mật liệt kê sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh:

a) Bí mật thông tin về nhân thân

Những thông tin cá nhân cụ thể sẽ không được bảo hộ, bởi lẽ đây không phải yếu tố mang tính quyết định đến kết quả của hoạt động kinh doanh.

b) Bí mật thông tin về quản lý nhà nước

Nhà nước là chủ thể đặc biệt, nên những thông tin liên quan đến đối tượng này sẽ có những văn bản pháp luật quy định riêng, và không được coi là bí mật kinh doanh.

c) Bí mật thông tin về an ninh, quốc phòng.

Các thông tin về an ninh, quốc phòng nhằm mục đích tạo điều kiện để xây dựng, phát triển đất nước; nên cũng là trường hợp không được coi là bí mật kinh doanh.

d) Các thông tin bí mật khác mà không liên quan đến kinh doanh.

Để được coi là bí mật kinh doanh thì điều kiện cần là thông tin đó phải phục vụ cho thương mại. Nếu những thông tin đó không ảnh hưởng lên hoạt động mua bán thì sẽ không được coi là bí mật kinh doanh.

Trên đây là nội dung tư vấn của ASLaw về những điều kiện cần đáp ứng để bảo hộ bí mật kinh doanh. Tóm lại, để được bảo hộ bí mật kinh doanh cần đáp ứng ba điều kiện như đã nêu trên. Bên cạnh đó, đối với các trường hợp bí mật thông tin về nhân thân; quản lý nhà nước; an ninh, quốc phòng hoặc không liên quan đến kinh doanh sẽ không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh. Các cá nhân, tổ chức cần lưu ý vấn đề này khi bảo hộ bí mật kinh doanh.

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Nhãn hiệu: Nên “Sợ mất hơn lo được”

  Nhãn hiệu: Nên “Sợ mất hơn lo được”

  Contents1. Điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanha) Không phải là kiến thức thông thường và không dễ dàng có được.b) Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật đó những lợi […]

  Những yếu tố quyết định trong cuộc chiến thương hiệu

  Những yếu tố quyết định trong cuộc chiến thương hiệu

  Contents1. Điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanha) Không phải là kiến thức thông thường và không dễ dàng có được.b) Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật đó những lợi […]

  Đăng ký nhãn hiệu – Suy nghĩ của người thành công

  Đăng ký nhãn hiệu – Suy nghĩ của người thành công

  Contents1. Điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanha) Không phải là kiến thức thông thường và không dễ dàng có được.b) Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật đó những lợi […]

  Căn cứ xác định hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

  Căn cứ xác định hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

  Contents1. Điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanha) Không phải là kiến thức thông thường và không dễ dàng có được.b) Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật đó những lợi […]

  Giải quyết tranh chấp trong sở hữu trí tuệ

  Giải quyết tranh chấp trong sở hữu trí tuệ

  Contents1. Điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanha) Không phải là kiến thức thông thường và không dễ dàng có được.b) Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật đó những lợi […]

  Facebook của chúng tôi