Hướng dẫn đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Ngày nay, Thương mại quốc tế đang dần phát triển khiến cho việc làm hàng nhái, hàng giả các sản phẩm, thương hiệu nổi tiếng ngày càng trở nên phổ biến. Do đó, nhu cầu bảo hộ đối với các sản phẩm có chất lượng đặc thù của các quốc gia trên thế giới vẫn không ngừng tăng. Điều này làm nảy sinh nhu cầu cần có những quy định cụ thể mang tính quốc tế nhằm bảo hộ đối tượng đặc biệt này.

Chỉ dẫn địa lý là gì?

Căn cứ theo khoản 22 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2019 quy định như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

….
22. Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

Điều kiện bảo hộ của chỉ dẫn địa lý

Căn cứ theo Điều 79 Luật Sở hữu trí tuệ quy định Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý.

– Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Các trường hợp không được bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Theo Điều 80 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2019 quy định:

Điều 80. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý:

 1. Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa ở Việt Nam
 2. Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;
 3. Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm.
 4. Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.
 5. Sự khác nhau giữa chỉ dẫn địa lý, quy tắc xuất xứ và nhãn hiệu là gì?

“Quy tắc xuất xứ” là các điều kiện được sử dụng để xác định nơi sản phẩm được sản xuất. Chúng là một bộ phận thiết yếu của quy tắc thương mại do chính sách phân biệt đối xử giữa các nước xuất khẩu như: hạn ngạch, ưu đãi thuế quan, bán phá giá, nghĩa vụ đối kháng (được tính ₫ể chống lại trợ cấp xuất khẩu) và hơn nữa.

Quy tắc xuất xứ còn được sử dụng ₫ể thu thập các số liệu thống kê thương mại và tính các nhãn hiệu “sản xuất tại …” (made in…) gắn trên sản phẩm. Vấn đề này ngày càng trở nên phức tạp do quá trình toàn cầu hóa và cách thức sản phẩm được sản xuất ở nhiều nước trước khi được đưa ra thị trường.

Mặt khác, chỉ dẫn địa lý là những dấu hiệu được sử dụng trên hàng hóa có xuất xứ địa lý cụ thể có chất lượng hoặc uy tín được tạo nên nhờ khu vực địa lý đó. Chỉ những sản phẩm nhất định đáp ứng các điều kiện nêu trên và đã được đăng ký làm chỉ dẫn địa lý mới có thể mang những dấu hiệu đó. Phần lớn chỉ dẫn địa lý chứa tên gọi địa danh xuất xứ của hàng hoá.

Nhãn hiệu được doanh nghiệp sử dụng để phân biệt hàng hoá và dịch vụ của mình với những hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp khác. Chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu đó. Chỉ dẫn địa lý chỉ ra cho người tiêu dùng biết được hàng hoá được sản xuất ở một khu vực cụ thể và có những đặc tính nhất định là nhờ khu vực sản xuất đó. Tất cả các nhà sản xuất sản phẩm của mình ở khu vực được chỉ dẫn địa lý và sản phẩm có cùng chất lượng thì đều có thể sử dụng chỉ dẫn địa lý đó.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo

  Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo

  ContentsChỉ dẫn địa lý là gì?Điều kiện bảo hộ của chỉ dẫn địa lýCác trường hợp không được bảo hộ chỉ dẫn địa lýĐiều 80. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý Đăng ký […]

  Thương hiệu – tài sản vô hình của doanh nghiệp

  Thương hiệu – tài sản vô hình của doanh nghiệp

  ContentsChỉ dẫn địa lý là gì?Điều kiện bảo hộ của chỉ dẫn địa lýCác trường hợp không được bảo hộ chỉ dẫn địa lýĐiều 80. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý Thương hiệu […]

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mới nhất 2023

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mới nhất 2023

  ContentsChỉ dẫn địa lý là gì?Điều kiện bảo hộ của chỉ dẫn địa lýCác trường hợp không được bảo hộ chỉ dẫn địa lýĐiều 80. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý Đăng ký […]

  Căn cứ xác định hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

  Căn cứ xác định hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

  ContentsChỉ dẫn địa lý là gì?Điều kiện bảo hộ của chỉ dẫn địa lýCác trường hợp không được bảo hộ chỉ dẫn địa lýĐiều 80. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý Sở hữu […]

  Những điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022

  Những điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022

  ContentsChỉ dẫn địa lý là gì?Điều kiện bảo hộ của chỉ dẫn địa lýCác trường hợp không được bảo hộ chỉ dẫn địa lýĐiều 80. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý Vào ngày […]

  Facebook của chúng tôi