Hướng dẫn soạn tờ khai đăng ký sáng chế

Trước khi tiến hành đăng ký sáng chế, người nộp đơn cần phải chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết và đặc biệt tuân thủ một số nguyên tắc khi soạn nội dung để đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận bởi cơ quan có thẩm quyền là hợp lệ và xem xét để được bảo hộ.

1. Tài liệu cần thiết để soạn tờ khai đăng ký sáng chế

– 02 Tờ khai đăng ký sáng chế;

– 02 Bản mô tả sáng chế (bao gồm cả hình vẽ (nếu có));

– Bản tóm tắt về sáng chế;

– Yêu cầu bảo hộ sáng chế – 02 bản;

– Giấy ủy quyền (nếu có);

– Chứng từ đã nộp phí, lệ phí;

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên);

2. Các thông tin trong hồ sơ đăng ký sáng chế

– Tên đầy đủ của chủ đơn đăng ký, người nộp đơn và tác giả

– Địa chỉ liên hệ của chủ đơn đăng ký, người nộp đơn và tác giả

– Tên của sáng chế và nội dung phân loại sáng chế

3. Yêu cầu khi soạn hồ sơ đăng ký sáng chế

Ngôn ngữ

Nội dung trong hồ sơ phải được thể hiện bằng tiếng Việt, trong trường hợp tài liệu sử dụng tiếng nước ngoài cần phải được dịch sang tiếng Việt.

Yêu cầu nội dung

Trong khi soạn hồ sơ sáng chế cần chú ý những nội dung sau:

– Cần phân loại sáng chế theo Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (IPC) bản 2020.

– Về bản mô tả sáng chế bao gồm: mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ của sáng chế. Cụ thể, phần mô tả phải bộc lộ được đặc tính và những điểm khác biệt của giải pháp kỹ thuật thông qua các tiêu chí sau:

 • Tên sáng chế: thể hiện sơ bộ đối tượng cần bảo hộ, ngắn gọn và súc tích
 • Lĩnh vực sử dụng của sáng chế: hay lĩnh vực mà sáng chế có thể ứng dụng được
 • Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế tại thời điểm nộp đơn
 • Bản chất kỹ thuât của sáng chế: dấu hiệu tạo nên, dấu hiệu mới thể hiện trong đối tượng sáng chế
 • Hình vẽ sáng chế: mô tả vắn tắt
 • Phương án thực hiện sáng chế: mô tả cụ thể
 • Ví dụ thực hiện sáng chế
 • Lợi ích trong việc ứng dụng sáng chế
 • Bản tóm tắt sáng chế: nội dung chủ yếu và ngắn gọn về đặc tính của sáng chế. Có thể bao gồm hĩnh vẽ hoặc các công thức. كيف تربح المال من الانترنت مجاناً (không quá 150 từ)
 • Phạm vi bảo hộ sáng chế: bao gồm các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản để nhận định được đối tượng cũng như đặc điểm phân biệt của đối tượng so với đối tượng gần nhất đã đươc biết đến. Có thể bắt đầu bằng “khác biệt ở chỗ” hoặc “đặc trưng ở chỗ”.

4. Lưu ý khi soạn hồ sơ đăng ký sáng chế

– Ngoài các tài liệu như Giấy ủy quyền; Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên có thể nộp bổ sung trong vòng 01 tháng quyền ưu tiên đối với giấy ủy quyền và 03 tháng đối với tài liệu hưởng quyền ưu tiên thì các tài liệu còn lại nêu trong mục 1 bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký sáng chế theo đúng số lượng và nội dung nêu trên.

– Mọi tài liệu của đơn đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

  Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

  Contents1. Tài liệu cần thiết để soạn tờ khai đăng ký sáng chế2. Các thông tin trong hồ sơ đăng ký sáng chế3. Yêu cầu khi soạn hồ sơ đăng ký sáng chếNgôn ngữYêu cầu nội dung4. Lưu ý khi […]

  Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký Sáng chế

  Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký Sáng chế

  Contents1. Tài liệu cần thiết để soạn tờ khai đăng ký sáng chế2. Các thông tin trong hồ sơ đăng ký sáng chế3. Yêu cầu khi soạn hồ sơ đăng ký sáng chếNgôn ngữYêu cầu nội dung4. Lưu ý khi […]

  Quy trình khi đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

  Quy trình khi đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

  Contents1. Tài liệu cần thiết để soạn tờ khai đăng ký sáng chế2. Các thông tin trong hồ sơ đăng ký sáng chế3. Yêu cầu khi soạn hồ sơ đăng ký sáng chếNgôn ngữYêu cầu nội dung4. Lưu ý khi […]

  Những điều kiện để được bảo hộ sáng chế

  Những điều kiện để được bảo hộ sáng chế

  Contents1. Tài liệu cần thiết để soạn tờ khai đăng ký sáng chế2. Các thông tin trong hồ sơ đăng ký sáng chế3. Yêu cầu khi soạn hồ sơ đăng ký sáng chếNgôn ngữYêu cầu nội dung4. Lưu ý khi […]

  Đăng ký sáng chế ở Việt Nam như thế nào?

  Đăng ký sáng chế ở Việt Nam như thế nào?

  Contents1. Tài liệu cần thiết để soạn tờ khai đăng ký sáng chế2. Các thông tin trong hồ sơ đăng ký sáng chế3. Yêu cầu khi soạn hồ sơ đăng ký sáng chếNgôn ngữYêu cầu nội dung4. Lưu ý khi […]

  Facebook của chúng tôi