Những điều cần biết về hành vi xâm phạm các quyền liên quan

Bên cạnh quyền tác giả, các quyền liên quan cũng cần được các chủ sở hữu quan tâm đúng mực. Ngày nay, do khả năng lan truyền thông tin nhanh chóng mà các quyền liên quan rất dễ bị xâm phạm. Chủ sở hữu cần phát hiện những sai phạm này kịp thời để có biện pháp giải quyết đúng đắn. Sau đây ASLaw xin cung cấp các thông tin liên quan đến hành vi xâm phạm các quyền liên quan.

Quyền liên quan là gì

Quyền liên quan đến quyền tác giả (còn được gọi là quyền liên quan) là các quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa, bản ghi âm, ghi hình.

Căn cứ phát sinh quyền liên quan

Quyền liên quan bắt đầu phát sinh kể từ lúc cuộc biểu diễn, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình đã được mã hoá, bản ghi âm, ghi hình được định hình hoặc được thực hiện mà không gây hại đến quyền tác giả.

Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan

 • Diễn viên, nhạc công, ca sĩ, vũ công và những người khác tham gia trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật.
 • Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu các cuộc biểu diễn khi sử dụng thời gian, đầu tư tài chính và cơ sở vật chất – kỹ thuật để thực hiện cuộc biểu diễn đó.
 • Tổ chức, cá nhân định hình lần đầu hình ảnh, âm thanh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác.
 • Tổ chức khởi xướng và thực hiện công việc phát sóng.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ Văn hoá – Thông tin tiến hành quản lý nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan. 

Hành vi xâm phạm các quyền liên quan

 • Chiếm đoạt các quyền của người biểu diễn, tổ chức phát sóng, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình.
 • Mạo danh người biểu diễn, tổ chức phát sóng, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình.
 • Công bố, sản xuất và phân phối cuộc biểu diễn đã được định hình, chương trình phát sóng, bản ghi âm, ghi hình mà không được sự cho phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.
 • Sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào đối với cuộc biểu diễn mà gây hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.
 • Sao chép, trích ghép các cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, tổ chức phát sóng, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình.
 • Dỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử mà không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền liên quan.
 • Cố ý huỷ bỏ hoặc làm cho vô hiệu đối với các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền liên quan thực hiện để bảo vệ các quyền liên quan của mình.
 • Phân phối, phát sóng, nhập khẩu để phân phối đến công chúng cuộc biểu diễn, bản sao cuộc biểu diễn đã được định hình hoặc bản ghi hình, ghi âm khi đã biết hoặc có cơ sở để biết được thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử đã bị thay đổi hoặc đã bị dỡ bỏ mà không được sự cho phép của chủ sở hữu các quyền liên quan.
 • Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, biến đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê các trang thiết bị khi đã biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó giải mã tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá một cách trái phép.
 • Cố ý thu lại hoặc tiếp tục phân phối các tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá khi tín hiệu đã được giải mã mà không được sự cho phép của người phân phối hợp pháp.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  ContentsQuyền liên quan là gìCăn cứ phát sinh quyền liên quanTổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quanCơ quan nhà nước có thẩm quyềnHành vi xâm phạm các quyền liên quan Trong thời đại công nghệ số và […]

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  ContentsQuyền liên quan là gìCăn cứ phát sinh quyền liên quanTổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quanCơ quan nhà nước có thẩm quyềnHành vi xâm phạm các quyền liên quan Việc bảo vệ quyền tác giả đóng […]

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  ContentsQuyền liên quan là gìCăn cứ phát sinh quyền liên quanTổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quanCơ quan nhà nước có thẩm quyềnHành vi xâm phạm các quyền liên quan Thuật ngữ “bản quyền” đề cập đến […]

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  ContentsQuyền liên quan là gìCăn cứ phát sinh quyền liên quanTổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quanCơ quan nhà nước có thẩm quyềnHành vi xâm phạm các quyền liên quan Ý tưởng kinh doanh có thể được […]

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  ContentsQuyền liên quan là gìCăn cứ phát sinh quyền liên quanTổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quanCơ quan nhà nước có thẩm quyềnHành vi xâm phạm các quyền liên quan Trong thời đại hội nhập, hoạt động […]

  Facebook của chúng tôi