Quyền nhân thân và quyền tài sản trong quyền tác giả là gì?

Quyền nhân thân và quyền tài sản là hai loại quyền phát sinh sau khi quyền tác giả được thiết lập. Luật sở hữu trí tuệ không có định nghĩa cụ thể về hai loại quyền này mà chỉ quy định theo hướng liệt kê các quyền cụ thể.

1. Quyền nhân thân

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

(i) Đặt tên cho tác phẩm;

(ii) Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

(iii) Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

(iv) Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền nhân thân nhấn mạnh đến sự liên kết cá nhân tồn tại giữa tác giả và tác phẩm.

Quyền nhân thân có ý nghĩa:

(i) bảo vệ danh dự, uy tín của tác giả và sự toàn vẹn của tác phẩm;

(ii) là một sự ghi nhận và khuyến khích sự sáng tạo thông qua các giá trị về tinh thần.

Quyền nhân thân chỉ thuộc về cá nhân tác giả mà không thể chuyển giao cho bất kì ai.

Phạm vi của quyền nhân thân không rõ ràng. Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm là quyền nhân thân. Tuy nhiên khi sử dụng quyền này thì phải xin phép và trả các quyền lợi vật chất cho chủ sở hữu quyền tác giả giống như quyền tài sản.

2. Quyền tài sản

Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

(i) Làm tác phẩm phái sinh;

(ii) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

(iii) Sao chép tác phẩm;

(iv) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

(v) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

(vi) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Có thể thấy, quyền tài sản cho phép chủ sở hữu nhận các quyền lợi vật chất từ việc sử dụng và khai thác tác phẩm.

Nhiều tác phẩm được bảo hộ bởi quyền tác giả yêu cầu các khoản đầu tư tài chính và kỹ năng chuyên môn cho việc sản xuất, công bố rộng rãi và phân phối với số lượng lớn. Ví dụ như xuất bản sách, bản ghi âm hoặc sản xuất phim,… Những hoạt động này thường được tiến hành với các tổ chức kinh doanh đặc thù hoặc các công ty mà không phải trực tiếp từ tác giả. Các tác giả có thể chuyển giao quyền của họ cho các công ty này bằng cách ký hợp đồng thỏa thuận còn họ thu lại một khoản tiền nhuận bút. Khoản tiền này được nhận dưới các hình thức khác nhau. Ví dụ như trả tiền một lần hoặc trả nhuận bút dựa trên phần trăm thu nhập được tạo ra bởi tác phẩm.

Ngoài ra, nhiều tác giả không có khả năng hoặc nhu cầu tự quản lý quyền của họ. Họ thường buộc phải gia nhập các tổ chức quản lý hoặc hiệp hội, nơi cung cấp cho các thành viên của mình chuyên môn pháp lý và hiệu quả trong thu nhập.

Quyền nhân thân và quyền tài sản là hai quyền cơ bản của quyền tác giả.

Rate this post
5/5 - (2 bình chọn)
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng ký bản quyền website ở Hà Nội

  Đăng ký bản quyền website ở Hà Nội

  Contents1. Quyền nhân thân2. Quyền tài sản Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, website đã là một phần không thể thiếu đối với mọi doanh nghiệp cũng như cá nhân muốn phát triển kinh doanh. Website có thể […]

  Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc ở Hà Nội

  Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc ở Hà Nội

  Contents1. Quyền nhân thân2. Quyền tài sản Âm nhạc luôn là lĩnh vực tinh thần không thể tách rời với nhân loại. Từ xa xưa, âm nhạc đi vào đời sống con người  và trở thành nơi để con người […]

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Contents1. Quyền nhân thân2. Quyền tài sản Ý tưởng kinh doanh có thể được đăng ký bảo hộ dưới luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Điều này bởi lẽ ý tưởng kinh doanh bản thân chỉ là một ý […]

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  Contents1. Quyền nhân thân2. Quyền tài sản Trong thời đại hội nhập, hoạt động đăng ký bộ nhận diện thương hiệu chính là một trong những biện pháp hữu hiệu để giúp nhãn hiệu của các doanh nghiệp nổi bật […]

  Phân biệt quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

  Phân biệt quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

  Contents1. Quyền nhân thân2. Quyền tài sản Quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả thường được hiểu là tương đồng, Tuy nhiên, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tác giả là người nhận tiền […]

  Facebook của chúng tôi