Quyền tác giả đối với chương trình máy tính

Quyền tác giả đối với chương trình máy tính được quy định trong pháp luật như thế nào. Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu cần hiểu sao cho đúng?

1. Chương trình máy tính là gì?

Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.

Ví dụ: Phần mềm ứng dụng, phần mềm tiện ích, hệ điều hành,…

2. Sưu tập dữ liệu là gì?

Sưu tập dữ liệu là tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở sự tuyển chọn, sắp xếp các tư liệu dưới dạng điện tử hoặc dạng khác.

3. Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

Tổ chức, cá nhân khi sử dụng chương trình máy tính phải dẫn chiếu xuất xứ của chương trình đó và bảo đảm giữ gìn giá trị đích thực của chương trình máy tính đó ở cả dưới dạng mã nguồn hoặc mã máy.

Sưu tập dữ liệu cũng là một đối tượng của quyền tác giả trong lĩnh vực công nghệ. Sưu tập dữ liệu là tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở sự tuyển chọn, sắp xếp các tư liệu dưới dạng điện tử hoặc dưới dạng khác. Việc bảo hộ quyền tác giả đối với sưu tập dữ liệu không bao hàm chính các tư liệu đó, không gây phương hại đến quyền tác giả của chính tư liệu đó.

4. Hồ sơ đăng kí bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả;

– 02 bản sao tác phẩm đăng kí quyền tác giả;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu chủ thể nộp thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản được sự đồng ý của các đồng chủ sở hữu;

– Bản sao có công chứng giấy đăng kí kinh doanh;

– Giấy cam đoan của tác giả sáng tác tác phẩm do nhiệm vụ được giao;

5. Một số lưu ý khi thực hiện thủ tục này

– Đối với tác phẩm là phần mềm có thể đăng ký dưới dạng đồng tác giả;

– Tác giả phần mềm nếu trong trường hợp là cán bộ, công nhân viên lao động hưởng lương thì có thể đăng ký cho công ty ký hợp đồng lao động là chủ sở hữu tác phẩm đó;

– Đĩa CD phải có bìa bọc để đóng dấu.

Về hiệu lực: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Về mặt thời hạn:

+ Bảo hộ quyền tài sản của tác phẩm suốt đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả chết.

+ Trường hợp  tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết .

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng ký bản quyền website ở Hà Nội

  Đăng ký bản quyền website ở Hà Nội

  Contents1. Chương trình máy tính là gì?2. Sưu tập dữ liệu là gì?3. Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu4. Hồ sơ đăng kí bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy […]

  Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc ở Hà Nội

  Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc ở Hà Nội

  Contents1. Chương trình máy tính là gì?2. Sưu tập dữ liệu là gì?3. Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu4. Hồ sơ đăng kí bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy […]

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Contents1. Chương trình máy tính là gì?2. Sưu tập dữ liệu là gì?3. Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu4. Hồ sơ đăng kí bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy […]

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  Contents1. Chương trình máy tính là gì?2. Sưu tập dữ liệu là gì?3. Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu4. Hồ sơ đăng kí bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy […]

  Phân biệt quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

  Phân biệt quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

  Contents1. Chương trình máy tính là gì?2. Sưu tập dữ liệu là gì?3. Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu4. Hồ sơ đăng kí bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy […]

  Facebook của chúng tôi