Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian

Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian là những quyền năng mà pháp luật trao cho chủ thể quyền tác giả đối với tác phẩm. Vậy quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian sẽ được bảo hộ như thế nào?

1 Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu

2 Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23( Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi và bổ sung 2009) quy định:

“Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian được hiểu là sự sáng tạo tập thể trên nền tảng truyền thống của một nhóm hoặc các cá nhân nhằm phản ánh khát vọng của cộng đồng, thể hiện tương xứng đặc điểm văn hóa và xã hội của họ, các tiêu chuẩn và giá trị được lưu truyền bằng cách mô phỏng hoặc bằng cách khác”.

3 Các nhóm văn học nghệ thuật dân gian cơ bản

– Loại hình thể hiện bằng ngôn từ (lời nói) bao gồm: truyện, thơ, câu đối dân gian;

– Loại hình được thể hiện bằng âm nhạc (nhạc) gồm: bài hát và làn điệu âm nhạc;

– Loại hình được thể hiện bằng hành động (qua ngôn ngữ hình thể) bao gồm các điệu múa, vở kịch và nghi lễ nghệ thuật dân gian;

– Sản phẩm nghệ thuật đồ họa bao gồm các bức tranh vẽ, tượng, tác phẩm điêu khắc, đồ gốm, hình mẫu kiến trúc và các tác phẩm khác và phải được thể hiện bằng một chất liệu tồn tại hữu hình.

4 Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian

Tổ chức cá nhân khi sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian phải dẫn chiếu xuất xứ của loại hình tác phẩm đó và bảo đảm giữ gìn giá trị đích thực của tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian.

5 Hồ sơ đăng kí bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả;

– 02 bản sao tác phẩm đăng kí quyền tác giả;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu chủ thể nộp thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản được sự đồng ý của các đồng chủ sở hữu;

– Bản sao có công chứng giấy đăng kí kinh doanh;

– Giấy cam đoan của tác giả sáng tác tác phẩm do nhiệm vụ được giao;

6 Ý nghĩa của việc bảo hộ

Thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của sự toàn cầu hóa, sự phát triển của công nghệ thông tin, truyền hình, điện ảnh,… có thể dẫn đến việc khai thác bất hợp lý di sản văn hóa. Do đó vấn đề bảo hộ ngày càng đòi hỏi cấp thiết hơn.

Bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật nhằm phát triển các tác phẩm này một cách toàn vẹn, sao cho các hành động khai thác, chuyển thể không làm ảnh hưởng, phương hại đến giá trị truyền thống dân tộc.

 

 

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng ký bản quyền website ở Hà Nội

  Đăng ký bản quyền website ở Hà Nội

  Contents1 Quyền tác giả là gì?2 Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian là gì?3 Các nhóm văn học nghệ thuật dân gian cơ bản4 Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian5 Hồ […]

  Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc ở Hà Nội

  Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc ở Hà Nội

  Contents1 Quyền tác giả là gì?2 Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian là gì?3 Các nhóm văn học nghệ thuật dân gian cơ bản4 Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian5 Hồ […]

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Contents1 Quyền tác giả là gì?2 Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian là gì?3 Các nhóm văn học nghệ thuật dân gian cơ bản4 Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian5 Hồ […]

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  Contents1 Quyền tác giả là gì?2 Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian là gì?3 Các nhóm văn học nghệ thuật dân gian cơ bản4 Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian5 Hồ […]

  Phân biệt quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

  Phân biệt quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

  Contents1 Quyền tác giả là gì?2 Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian là gì?3 Các nhóm văn học nghệ thuật dân gian cơ bản4 Quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian5 Hồ […]

  Facebook của chúng tôi