Quyền tài sản trong quyền tác giả

Các quyền tài sản do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

1.Tác phẩm phái sinh:

 + Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác; tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn;

 + Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

2. Biểu diễn tác phẩm trước công chúng:

+ Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng do chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện biểu diễn tác phẩm một cách trực tiếp hoặc thông qua các chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng bao gồm việc biểu diễn tác phẩm tại bất cứ nơi nào ngoại trừ tại gia đình.

+ Sao chép tác phẩm: là một trong các quyền tài sản độc quyền thuộc quyền tác giả, do chủ sở hữu thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện việc tạo ra bản sao tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc tạo ra bản sao dưới hình thức điện tử;

3. Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm:

 + Quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện bằng bất kỳ hình thức, phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được để bán, cho thuê hoặc các hình thức chuyển nhượng khác bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

 + Đối với tác phẩm tạo hình, tác phẩm nhiếp ảnh thì quyền phân phối còn bao gồm cả việc trưng bày, triển lãm trước công chúng.

– Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác: là quyền độc quyền thực hiện của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc cho phép người khác thực hiện để đưa tác phẩm hoặc bản sao tác phẩm đến công chúng mà công chúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do chính họ lựa chọn.

4. Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính:

 + Quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh; chương trình máy tính do chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện việc cho thuê để sử dụng có thời hạn;

 + Không áp dụng quyền cho thuê đối với chương trình máy tính; khi bản thân chương trình đó không phải là đối tượng chủ yếu để cho thuê như chương trình máy tính gắn với việc vận hành bình thường các loại phương tiện giao thông cũng như các máy móc, thiết bị kỹ thuật khác.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng ký bản quyền website ở Hà Nội

  Đăng ký bản quyền website ở Hà Nội

  Contents1.Tác phẩm phái sinh:2. Biểu diễn tác phẩm trước công chúng:3. Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm:4. Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính: Trong thời đại công […]

  Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc ở Hà Nội

  Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc ở Hà Nội

  Contents1.Tác phẩm phái sinh:2. Biểu diễn tác phẩm trước công chúng:3. Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm:4. Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính: Âm nhạc luôn là […]

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Contents1.Tác phẩm phái sinh:2. Biểu diễn tác phẩm trước công chúng:3. Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm:4. Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính: Ý tưởng kinh doanh […]

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  Contents1.Tác phẩm phái sinh:2. Biểu diễn tác phẩm trước công chúng:3. Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm:4. Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính: Trong thời đại hội […]

  Phân biệt quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

  Phân biệt quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

  Contents1.Tác phẩm phái sinh:2. Biểu diễn tác phẩm trước công chúng:3. Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm:4. Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính: Quyền tác giả và […]

  Facebook của chúng tôi