Thời điểm phát sinh quyền tác giả

Posted by A&S on 20-8-2020

Thời điểm phát sinh quyền tác giả là thời điểm khi tác phẩm sáng tạo được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định, không phân biệt tác phẩm đã công bố hoặc chưa công bố, đã đăng ký bảo hộ hoặc chưa đăng ký bảo hộ. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ hơn vấn đề liên quan đến thời điểm phát sinh quyền tác giả.

Theo khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

Theo khoản 1 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

Các quyền lợi mà chủ sở hữu quyền được hưởng:

Theo Điều 19 và 20 của Luật SHTT, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm được bảo hộ tự động về cả quyền nhân thân và quyền tài sản.

Quyền nhân thân thuộc quyền tác giả

Đối với tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm thì có quyền nhân thân bao gồm:

 • Đặt tên cho tác phẩm;
 • Đứng tên;
 • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm;
 • Cho phép hoặc không cho phép người khác sửa đổi nội dung tác phẩm.

Đối với tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có các quyền như sau:

 • Được hưởng nhuận bút;
 • Được hưởng thù lao khi tác phẩm được sử dụng. Được hưởng lợi ích vật chất từ việc cho người khác sử dụng tác phẩm dưới các hình thức như xuất bản. Tái bản, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, phát thanh, truyền hình. Ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, cải biên, chuyển thể, cho thuê…;
 • Được nhận giải thưởng đối với tác phẩm mà mình là tác giả.
 • Đối với tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm thì được hưởng các quyền tài sản đối với tác phẩm mà mình là tác giả, bao gồm:
 • Nhuận bút, thù lao khi tác phẩm được sử dụng;
 • Được nhận giải thưởng đối với tác phẩm mà mình là tác giả.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến quyền tác giả. Để được giải đáp thắc mắc và tư vấn dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • (+84)972817669
 • (+84)972817669

Các bài viết liên quan
Pháp luật quy định như thế nào về quyền nhân thân của tác giả

Pháp luật quy định như thế nào về quyền nhân thân của tác giả

ContentsCác quyền lợi mà chủ sở hữu quyền được hưởng:Đối với tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm thì có quyền nhân thân bao gồm:Đối với tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm […]

Quyền liên quan đến quyền tác giả theo luật sở hữu trí tuệ

Quyền liên quan đến quyền tác giả theo luật sở hữu trí tuệ

ContentsCác quyền lợi mà chủ sở hữu quyền được hưởng:Đối với tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm thì có quyền nhân thân bao gồm:Đối với tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm […]

Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm những ai?

Chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm những ai?

ContentsCác quyền lợi mà chủ sở hữu quyền được hưởng:Đối với tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm thì có quyền nhân thân bao gồm:Đối với tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm […]

Sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép có cần trả tiền không?

Sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép có cần trả tiền không?

ContentsCác quyền lợi mà chủ sở hữu quyền được hưởng:Đối với tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm thì có quyền nhân thân bao gồm:Đối với tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm […]

Hiệp định CPTPP và quyền liên quan

Hiệp định CPTPP và quyền liên quan

ContentsCác quyền lợi mà chủ sở hữu quyền được hưởng:Đối với tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm thì có quyền nhân thân bao gồm:Đối với tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm […]

Facebook của chúng tôi