Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký Sáng chế

Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định các chủ thể có quyền khiếu nại và yêu cầu giải quyết khiếu nại về đơn đăng ký sáng chế.

Người có quyền khiếu nại

Người nộp đơn và mọi tổ chức, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định, ý kiến về việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước. cơ quan quản lý sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và pháp luật hiện hành.

Giới hạn khiếu nại

Khiếu nại đầu tiên được nộp trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;

Khiếu nại lần hai là ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại chưa được giải quyết hoặc kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được việc giải quyết khiếu nại lần đầu.

Trình tự khiếu nại

Nếu thời hạn giải quyết các khiếu nại về mức độ quyết định phát hành trực tiếp hoặc thông báo liên quan đến sở hữu công nghiệp (khiếu nại đầu tiên), nhưng khiếu nại không được giải quyết hoặc nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan này, người khiếu nại , người có quyền, những lợi ích liên quan trực tiếp đến Quyết định này có quyền khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (khiếu nại thứ hai) hoặc để bắt đầu một hành động pháp lý trước tòa án. Nếu họ không được Bộ trưởng Bộ Quyết định giải quyết các khiếu nại về khoa học và công nghệ, người khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định có quyền truy tố trước tòa án.

Khiếu nại

Khiếu nại phải được biểu hiện bằng khiếu nại phải chỉ định họ và tên và địa chỉ của người khiếu nại; số, ngày chữ ký, nội dung quảng cáo hoặc quyết định phàn nàn; Nội dung khiếu nại, lập luận và tài liệu cho khiếu nại; Khuyến nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc hủy các thông báo hoặc quyết định có liên quan.

Thành phần bao gồm:

 • Tuyên bố: 02 tờ tùy thuộc vào mẫu;
 • Giải thích bằng văn bản khiếu nại và bằng chứng để chứng minh khiếu nại;
 • Bản sao của quyết định hoặc thông báo về các khiếu nại của Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Một bản sao của quyết định giải quyết khiếu nại đầu tiên (cho khiếu nại thứ hai);
 • Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ bởi đại diện SHCN);

Xử lý khiếu nại

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải xem xét đơn yêu cầu theo mẫu của mình và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết đã nhận được đơn. không tiếp nhận đơn, ghi rõ ngày tháng năm thụ lý đơn hoặc nêu rõ lý do từ chối đơn.

Quyết định giải quyết khiếu nại

Căn cứ vào lý lẽ, chứng cứ của người khiếu nại và các bên liên quan, Người giải quyết khiếu nại ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại trong Thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật khiếu nại.

Trước khi ra quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thông báo cho người khiếu nại và bên quan tâm về lý lẽ, chứng cứ của bên kia đã sử dụng để giải quyết khiếu nại cũng như kết quả giải quyết khiếu nại.

Quyết định giải quyết khiếu nại phải có nội dung theo quy định của Đạo luật Khiếu nại.

Thông báo

Quyết định giải quyết khiếu nại được đăng trên Tạp chí Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu hết thời hạn khiếu nại lần hai mà người khiếu nại không khiếu nại lần hai thì hết thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính nếu nguyên đơn không khởi kiện vụ án hành chính; hoặc Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai và người khiếu nại không khởi kiện vụ án hành chính trong thời hạn quy định hoặc theo quyết định đã có hiệu lực của Tòa án nếu người khiếu nại khởi kiện vụ án hành chính.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang năm 2024

  Đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm thời trang năm 2024

  ContentsNgười có quyền khiếu nạiGiới hạn khiếu nạiTrình tự khiếu nạiKhiếu nạiXử lý khiếu nạiQuyết định giải quyết khiếu nạiThông báo Trong ngành công nghiệp thời trang đầy cạnh tranh, việc đăng ký nhãn hiệu là một bước quan trọng […]

  Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo

  Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo

  ContentsNgười có quyền khiếu nạiGiới hạn khiếu nạiTrình tự khiếu nạiKhiếu nạiXử lý khiếu nạiQuyết định giải quyết khiếu nạiThông báo Đăng ký nhãn hiệu cho quần áo là dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tương đối phổ biến tại […]

  Thương hiệu – tài sản vô hình của doanh nghiệp

  Thương hiệu – tài sản vô hình của doanh nghiệp

  ContentsNgười có quyền khiếu nạiGiới hạn khiếu nạiTrình tự khiếu nạiKhiếu nạiXử lý khiếu nạiQuyết định giải quyết khiếu nạiThông báo Thương hiệu được xem là tài sản có giá trị trong doanh nghiệp. Tuy nó là tài sản vô […]

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mới nhất 2023

  Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mới nhất 2023

  ContentsNgười có quyền khiếu nạiGiới hạn khiếu nạiTrình tự khiếu nạiKhiếu nạiXử lý khiếu nạiQuyết định giải quyết khiếu nạiThông báo Đăng ký nhãn hiệu là cần thiết để độc quyền nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân. Vậy Cần […]

  Căn cứ xác định hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

  Căn cứ xác định hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

  ContentsNgười có quyền khiếu nạiGiới hạn khiếu nạiTrình tự khiếu nạiKhiếu nạiXử lý khiếu nạiQuyết định giải quyết khiếu nạiThông báo Sở hữu trí tuệ là một vấn đề trong những năm gần đây đang được rất nhiều người quan […]

  Facebook của chúng tôi