Tư vấn đăng ký sáng chế tại Việt Nam

Sáng chế là một ý tưởng mới về cách giải quyết về mặt kỹ thuật đối với một vấn đề cụ thể. Ngoài các giá trị về tinh thần đối với tác giả, sáng chế còn có thể mang giá trị tài sản to lớn. Do vậy, việc đăng ký bảo hộ sáng chế là vô cùng rất cần thiết. Bài viết sau đây sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về sáng chế và các bước đăng ký sáng chế tại Việt Nam

1. Khái niệm sáng chế

         Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. (Khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005)

Sáng chế có thể được thể hiện ở một trong các các dạng sau đây:

+ Sản phẩm dưới dạng vật thể;

+ Sản phẩm dưới dạng chất;

+ Sản phẩm dưới dạng vật liệu sinh học;

+ Quy trình hay phương pháp.

         Dù ở dạng nào thì một sáng chế cũng được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định các đặc tính của giải pháp kỹ thuật này và vấn đề cụ thể nó có chức năng giải quyết.

        Sáng chế có thể được bảo hộ dưới một trong 02 hình thức là:  Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

2. Điều kiện bảo hộ sáng chế

        Mỗi hình thức bảo hộ có các điều kiện bảo hộ như sau:

– Bằng độc quyền sáng chế:

+ Có tính mới (Sáng chế chưa được bộc lộ ra bên ngoài)

+ Có trình độ sáng tạo;

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp (có thể chế tạo, sản xuất hàng loạt, áp dụng lặp đi lặp lại).

– Bằng độc quyền giải pháp hữu ích:

+ Có tính mới;

+ Không phải là hiểu biết thông thường;

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp.

         Như vậy bằng độc quyền giải pháp hữu ích có điều kiện bảo hộ thấp hơn. Ở hình thức này, giải pháp hữu ích sẽ không cần thỏa mãn điều kiện có trình độ sáng tạo.

3. Các bước đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam

       Để được hưởng độc quyền đối với sáng chế, chủ sở hữu/tác giả thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ. Khác với quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả được bảo hộ tự động, độc quyền  đối với sáng chế chỉ có thể được xác lập trên cơ sở đăng ký.

       Chủ đơn đăng ký cần thực hiện các bước sau để xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế/giải pháp hữu ích của mình:

# Bước 1: Tra cứu khả năng đăng ký

         Mục đích của bước này là xác định xem sáng chế/giải pháp hữu ích của chủ đơn có đáp ứng được yêu cầu về tính mới không.

        Đây không phải là một bước bắt buộc nhưng sẽ giúp chủ đơn tiết kiệm được thời gian và chi phí đăng ký. Có 02 cách để thực hiện tra cứu sáng chế như sau:

Cách 1: Cung cấp thông tin về sáng chế để ASLaw để tiến hành tra cứu sơ bộ.

Cách 2: Tra cứu trực tuyến tại trang web của Cục Sở hữu trí tuệ

# Bước 2: Nộp đơn đăng ký

Đơn đăng ký sáng chế có thể được nộp bằng các phương thức:

+ Nộp trực tiếp

+ Nộp qua bưu điện

+ Nộp trực tuyến

Bộ hồ sơ đăng ký sáng chế cần có các tài liệu sau:

+ Tờ khai đăng ký sáng chế;

+ Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích. Đây là yếu tố ảnh hưởng lớn đến khả năng đăng ký thành công. ASLaw cung cấp dịch vụ viết bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích);

+ Bản tóm tắt;

+ Giấy ủy quyền (Nếu có)

+ Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có)

+ Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác);

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

# Bước 3: Theo dõi đơn đăng ký

       Ở bước này, chủ đơn cần theo dõi các thông báo (nếu có) của Cục Sở hữu trí tuệ và phản hồi một cách kịp thời và thuyết phục. ASLaw cung cấp dịch vụ nhận thông báo và phản hồi thông báo này.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

  Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

  Contents1. Khái niệm sáng chế2. Điều kiện bảo hộ sáng chế3. Các bước đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một […]

  Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký Sáng chế

  Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký Sáng chế

  Contents1. Khái niệm sáng chế2. Điều kiện bảo hộ sáng chế3. Các bước đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định các chủ thể có quyền khiếu nại và yêu […]

  Quy trình khi đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

  Quy trình khi đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

  Contents1. Khái niệm sáng chế2. Điều kiện bảo hộ sáng chế3. Các bước đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam Mỹ là một thị trường tiềm năng mà nhiều chủ sở hữu sáng chế muốn đầu tư. لعبة […]

  Những điều kiện để được bảo hộ sáng chế

  Những điều kiện để được bảo hộ sáng chế

  Contents1. Khái niệm sáng chế2. Điều kiện bảo hộ sáng chế3. Các bước đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình để giải quyết một […]

  Đăng ký sáng chế ở Việt Nam như thế nào?

  Đăng ký sáng chế ở Việt Nam như thế nào?

  Contents1. Khái niệm sáng chế2. Điều kiện bảo hộ sáng chế3. Các bước đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam Tạo ra sáng chế không phải một việc dễ dàng. Tác giả của sáng chế phải là một […]

  Facebook của chúng tôi