Biện pháp khắc phục hậu quả xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Posted by admin on 28-12-2017

-Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên sản phẩm, hàng hóa, phương tiện kinh doanh.
-Buộc tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền SHCN.
-Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường.
-Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng quá cảnh vi phạm quyền SHCN hoặc buộc tái xuất hàng hóa vi phạm, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, phương tiện, nguyên liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu sau khi đã loại bỏ các yếu tố vi phạm trên hàng hóa.
-Buộc bổ sung chỉ dẫn về bảo hộ quyền SHCN.
-Buộc cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các hành vi chỉ dẫn sai về quyền SHCN.
-Buộc thu hồi tang vật, phương tiện bị tẩu tán.

 

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Những lưu ý về xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là đối tượng dễ bị xâm phạm trong đời sống, hoạt động hàng ngày. Chính vì thế, các biện pháp để ngăn chặn, xử lý các vi phạm này rất cần thiết. Pháp luật hiện […]

Các biện pháp hành chính xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Những hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử lý bằng biện pháp hành chính. Việc xử phạt được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ; những hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở […]

Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp là nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, bí mật kinh doanh,… Quyền sở hữu công nghiệp là tài sản […]

Các quy định về xử phạt xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là hành vi xâm phạm đến quyền lợi và lợi ích của chủ sở hữu. Vì vậy, những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị xử phạt một cách nghiêm […]

4 Hành vi bị xem là xâm phạm nhãn hiệu

Nhãn hiệu là một trong những đối tượng bảo hộ của pháp luật sở hữu trí tuệ.  Nhãn hiệu luôn là một tài sản vô hình gắn liền với một loại hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Đây là […]

Facebook của chúng tôi