Biện pháp khắc phục hậu quả xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

Posted by A&S Law on 28-12-2017

-Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên sản phẩm, hàng hóa, phương tiện kinh doanh.
-Buộc tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền SHCN.
-Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường.
-Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng quá cảnh vi phạm quyền SHCN hoặc buộc tái xuất hàng hóa vi phạm, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, phương tiện, nguyên liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu sau khi đã loại bỏ các yếu tố vi phạm trên hàng hóa.
-Buộc bổ sung chỉ dẫn về bảo hộ quyền SHCN.
-Buộc cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các hành vi chỉ dẫn sai về quyền SHCN.
-Buộc thu hồi tang vật, phương tiện bị tẩu tán.

 

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Cần làm gì khi nhãn hiệu bị xâm phạm

Giải quyết tranh chấp nhãn hiệu là vấn đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm nó có vai trò vô cùng quan trọng, là dấu hiệu để đánh giá giá trị của doanh nghiệp đó. Hiện trạng xâm phạm nhãn […]

Tên miền xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Tên miền xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu khi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Tên miền quốc gia Việt Nam .vn được đăng ký và cấp theo nguyên tắc […]

Quyền tự bảo vệ – Xử lý vi phạm bản quyền

Quyền tự bảo vệ chống hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Khi quyền độc quyền nhãn hiệu bị vi phạm hoặc có dấu hiệu bị vi phạm một cách trái pháp luật thì chủ sở hữu quyền […]

Biện Pháp xử lý hình sự – Vi phạm sở hữu trí tuệ

Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) bằng biện pháp hình sự là sự ghi nhận và bảo vệ bằng các chế tài pháp lý hình sự của quốc gia đối với quyền SHCN khi các quyền lợi này […]

Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến SHTT

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện bằng việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, sáng chế, bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp….)đối […]

Facebook của chúng tôi