Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến SHTT

Posted by admin on 29-11-2017

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện bằng việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, sáng chế, bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp….)đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới.
Luật sở hữu trí tuệ 2005 cũng quy định về biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu liên quan đến sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, sáng chế, bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp….)bao gồm:
a)Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHCN. Đây là biện pháp được tiến hành theo yêu cầu của chủ thể quyền SHCN nhằm thu thập thông tin, chứng cứ về lô hàng để chủ thể quyền SHTT thực hiện quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính.
b)Kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHTT được tiến hành theo đề nghị của chủ thể quyền SHTT nhằm thu thập thông tin để thực hiện quyền yêu cầu áp dụng biện pháp tạm dừng thủ tục hải quan.
Để yêu cầu áp dụng các biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất, nhập khẩu liên quan đến SHCN, người yêu cầu phải chứng minh mình là chủ thể quyền SHCN đối với nhãn hiệu và cung cấp đầy đủ thông tin để xác định hàng hóa bị xâm phạm quyền SHCN hoặc để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền SHCN. Ngoài ra, họ phải nộp đơn cho hải quan và nộp lệ phí, cam kết bồi thường thiệt hại và thanh toán các chi phí phát sinh cho người bị áp dụng biện pháp kiểm soát trong trường hợp hàng hóa bị kiểm tra không vi phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu.
Thủ tục áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan được quy định tại điều 218 luật SHTT 2005. Khi người yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng. Thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan là mười ngày làm việc, kể từ ngày người yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan có lý do chính đáng thì thời hạn này có thể kéo dài, nhưng không được được quá hai mươi ngày làm việc. Khi kết thúc thời hạn nêu trên mà người yêu cầu tạm dừng thủ tục hải quan không khởi kiện dân sự và cơ quan hải quan không quyết định thụ lý vụ việc theo thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với người xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng thì cơ quan hải quan có trách nhiệm tiếp tục làm thủ tục hải quan cho lô hàng và buộc người yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho chủ lô hàng, thanh toán các chi phí cho cơ quan hải quan.
Đây là biện pháp có tính chất ngăn chặn các hành vi xâm phạm hay có nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nó giúp chúng ta kịp thời phát hiện và xử lý ngay các hành vi xâm phạm một cách nhanh chóng hơn nhất là ở khu vực giao lưu biên giới với các nước khác. ở những khu vực này thì hoạt động vi phạm quyền SHCN diễn ra rất nhiều và ngày càng phức tạp nhất là khi nước ta đang trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, từng ngày giao lưu kinh tế với nhiều nước trên thế giới.

 

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo hiệp định TRIPS

Việc thực thi có hiệu quả quyền SHCN đối với nhãn hiệu là vô cùng cần thiết. Hiệp định TRIPS quy định các nội dung về quyền SHTT cần được bảo hộ. Đồng thời, dành một phần không nhỏ quy […]

Cần làm gì khi nhãn hiệu bị xâm phạm

Giải quyết tranh chấp nhãn hiệu là vấn đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm nó có vai trò vô cùng quan trọng, là dấu hiệu để đánh giá giá trị của doanh nghiệp đó. Hiện trạng xâm phạm nhãn […]

Tên miền xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Tên miền xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu khi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Tên miền quốc gia Việt Nam .vn được đăng ký và cấp theo nguyên tắc […]

Biện pháp khắc phục hậu quả xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

-Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên sản phẩm, hàng hóa, phương tiện kinh doanh. -Buộc tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo nhãn […]

Quyền tự bảo vệ – Xử lý vi phạm bản quyền

Quyền tự bảo vệ chống hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Khi quyền độc quyền nhãn hiệu bị vi phạm hoặc có dấu hiệu bị vi phạm một cách trái pháp luật thì chủ sở hữu quyền […]

Facebook của chúng tôi