Các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử phạt hành chính.

Posted by A&S Law on 29-11-2017

Biện pháp hành chính thường được chủ sở hữu lựa chọn khi xảy ra hành vi xâm phạm vì việc xử lý các hành vi xâm phạm bằng biện pháp hành chính thường được giải quyết trong thời gian ngắn, ngăn chặn kịp thời hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Hơn nữa, thủ tục xử lý vi phạm hành chính được tiến hành đơn giản, nhanh gọn, ít tốn kém.

Biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử phạt hành chính vi phạm nhãn hiệu được tổ chức, cá nhân yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng trong các trường hợp sau đây:
-Hành vi xâm phạm nhãn hiệu có nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người tiêu dùng hoặc cho xa hội.
-Tang vật vi phạm có nguy cơ bị tẩu tán hoặc cá nhân, tổ chức vi phạm có biểu hiện trốn tránh trách nhiệm.
-Nhẳm bảo đảm thi hành xử phạt quyết định vi phạm hành chính.
Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính được quy định tại điều 215 luật SHTT 2005 bao gồm:
-Tạm giữ người
-Tạm giữ hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm
-Khám người
-Khám phương tiện vận tải, đồ vật; khám nơi cất giấu hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm
-Các biện pháp hành chính khác theo quy định của pháp luật xử lý các vi phạm hành chính.
Nhìn chung, biện pháp hành chính thường được chủ sở hữu lựa chọn khi xảy ra hành vi xâm phạm vì việc xử lý các hành vi xâm phạm bằng biện pháp hành chính thường được giải quyết trong thời gian ngắn, ngăn chặn kịp thời hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Hơn nữa, thủ tục xử lý vi phạm hành chính được tiến hành đơn giản, nhanh gọn, ít tốn kém.
Tuy nhiên, biện pháp hành chính vẫn tồn tại hạn chế, mức độ xử phạt vi phạm hành chính chỉ ở trong khung hình phạt đã quy định. Điều này chưa đáp ứng được nhu cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu khi hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu gây nên những thiệt hại nặng nề cho chủ sở hữu. Trong khi đó, việc xử lý hành vi vi phạm bằng biện pháp hành chính chỉ được bồi thường một khoản tiền đủ để chủ sở hữu khắc phục thiệt hại về mặt vật chất. Điều này chỉ giải quyết vấn đề một cách tạm thời chứ chưa thể chấm dứt hẳn hành vi xâm phạm.

cac-bien-phap-ngan-chan-bao-dam-xu-phat-hanh-chinh

Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

  • Đỗ Bá Thích
  • (+84)972817669
  • (+84)972817669

Các bài viết liên quan

Tên miền xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Tên miền xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu khi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Tên miền quốc gia Việt Nam .vn được đăng ký và cấp theo nguyên tắc […]

Biện pháp khắc phục hậu quá xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ

-Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên sản phẩm, hàng hóa, phương tiện kinh doanh. -Buộc tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo nhãn […]

Quyền tự bảo vệ – Xử lý vi phạm bản quyền

Quyền tự bảo vệ chống hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Khi quyền độc quyền nhãn hiệu bị vi phạm hoặc có dấu hiệu bị vi phạm một cách trái pháp luật thì chủ sở hữu quyền […]

Biện Pháp xử lý hình sự _ Vi phạm sở hữu trí tuệ

Bảo vệ quyền SHCN bằng biện pháp hình sự là sự ghi nhận và bảo vệ bằng các chế tài pháp lý hình sự của quốc gia đối với quyền SHCN khi các quyền lợi này bị hành xâm phạm […]

Biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến SHTT

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện bằng việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, sáng chế, bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp….)đối […]

Facebook của chúng tôi