Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp có những yêu cầu cụ thể về mặt hình thức. Vì vậy người nộp đơn cần nắm được các nội dung sau.

1. Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

2. Ai có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp?

 • Tác giả tạo ra KDCN bằng công sức và chi phí của mình;
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
 • Chính phủ có quy định quyền đăng ký đối với KDCN được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước.

3. Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 • Tờ khai đăng ký

02 Tờ khai theo mẫu quy định tại phụ lục A Thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

Tờ khai phải có đủ thông tin về Người nộp đơn, Tác giả của KDCN

Tờ khai phải có tên của của KDCN

Tờ khai phải nêu chỉ số phân loại quốc tế về KDCN (chỉ số phân loại Locarno)

 • Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ

Đơn phải bao gồm 04 bộ ảnh chụp/bản vẽ.

Có thể sử dụng ảnh chụp hoặc bản vẽ để thể hiện KDCN.

Bộ ảnh chụp bản vẽ phải rõ ràng sắc nét.

Nền ảnh chụp, bản vẽ phải có màu đồng nhất, trên ảnh chụp, bản vẽ chỉ được thể hiện sản phẩm mang KDCN yêu cầu bảo hộ (không kèm theo sản phẩm khác).

Bản vẽ phải được thể hiện bằng đường nét liền.

Phải có đầy đủ hình phối cảnh và các hình chiếu (hình chiếu đối xứng có thể được bỏ qua).

Đối với KDCN của sản phẩm có thể khai triển được, các hình chiếu của KDCN có thể được thay thế bằng ảnh chụp, bản vẽ KDCN ở trạng thái đã khai triển.

Bộ ảnh chụp bản vẽ phải thể hiện KDCN theo cùng một tỷ lệ, cùng một chiều và phải được đánh số thứ tự.

Đối với sản phẩm có các trạng thái sử dụng khác nhau (ví dụ: sản phẩm có nắp hoặc có thể gập lại được), phải có ảnh chụp, bản vẽ KDCN của sản phẩm ở các trạng thái khác nhau.

Đối với KDCN của bộ phận sản phẩm hoàn chỉnh, phải có thêm ảnh chụp, bản vẽ minh họa vị trí lắp đặt, sử dụng bộ phận trên sản phẩm hoàn chỉnh.

Tùy thuộc vào độ phức tạp của KDCN, có thể cần phải có thêm ảnh chụp, bản vẽ phối cảnh từ góc độ khác, mặt cắt, hình phóng to bộ phận, hình chi tiết rời của sản phẩm…

Mỗi phương án của KDCN phải có bộ ảnh chụp, bản vẽ thể hiện đầy đủ từng phương án.

Đối với bộ sản phẩm phải có hình phối cảnh của cả bộ sản phẩm và bộ ảnh chụp, bản vẽ của từng sản phẩm trong bộ đó.

 • Bản mô tả KDCN. Gồm các nội dung:

Tên KDCN

Lĩnh vực sử dụng KDCN

Kiểu dáng tương tự gần nhất

Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ

Phần mô tả KDCN

Phạm vi bảo hộ (Yêu cầu bảo hộ)

 • Chứng từ nộp phí, lệ phí

 • Giấy ủy quyền (nếu đơn nộp thông qua đại diện)

 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiện)

 • Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác).

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Những điều cần lưu ý khi đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Những điều cần lưu ý khi đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Contents1. Kiểu dáng công nghiệp là gì?2. Ai có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp?3. Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệpTờ khai đăng kýBộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽBản mô tả KDCN. Gồm các nội dung:Chứng […]

  04 lý do cần đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  04 lý do cần đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Contents1. Kiểu dáng công nghiệp là gì?2. Ai có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp?3. Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệpTờ khai đăng kýBộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽBản mô tả KDCN. Gồm các nội dung:Chứng […]

  Những đối tượng nào không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

  Những đối tượng nào không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

  Contents1. Kiểu dáng công nghiệp là gì?2. Ai có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp?3. Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệpTờ khai đăng kýBộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽBản mô tả KDCN. Gồm các nội dung:Chứng […]

  3 điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  3 điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Contents1. Kiểu dáng công nghiệp là gì?2. Ai có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp?3. Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệpTờ khai đăng kýBộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽBản mô tả KDCN. Gồm các nội dung:Chứng […]

  Tra cứu kiểu dáng công nghiệp

  Tra cứu kiểu dáng công nghiệp

  Contents1. Kiểu dáng công nghiệp là gì?2. Ai có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp?3. Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệpTờ khai đăng kýBộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽBản mô tả KDCN. Gồm các nội dung:Chứng […]

  Facebook của chúng tôi