Những điều cần lưu ý khi đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Quyền sở hữu trí tuệ không còn là vấn đề mới mẻ và đã được pháp luật đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, nhiều hành vi đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra và ngày càng ở mức độ ngày càng nhiều. Kiểu dáng công nghiệp đối tượng được bảo hộ theo quy định của luật sở hữu trí tuệ. Vậy, khi đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì cần lưu ý những điều gì. Bài viết này sẽ đi sâu tìm hiểu về những quy định đó.

Định nghĩa kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được quy định tại khoản 13, điều 4 luật sở hữu trí tuệ 2005. Kiểu dáng là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc… Như vậy, ta có thể hiểu một cách khái quát rằng kiểu dáng công nghiệp là những yếu tổ được thể hiện ra bên ngoài, mà con người có thể nhận biết một cách dễ dàng. Ví dụ hình dáng bên ngoài của chiếc xe máy Honda mà mọi người thường sử dụng là kiểu dáng công nghiệp. Hay hình dáng của một chiếc laptop cũng được coi là kiểu dáng công nghiệp.

Ai có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tại Điều 86 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về những tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Cụ thể, những người này bao gồm tác giả đã đầu tư công sức, chi phí để tạo ra kiểu dáng công nghiệp. Những tổ chức, cá nhân đã đầu tư kinh phí, phương tiện bằng hình thức giao việc cho tác giả, trừ trường hợp luật có quy định khác. Ở đây, người trực tiếp làm ra sản phẩm chỉ có quyền tác giả mà không có quyền sở tác phẩm. Các bên có thể thỏa thuận khác nhưng không được trái với quy định của pháp luật. Nếu có nhiều người cùng, nhiều tổ chức cùng tạo ra sản phẩm thì các bên đều có quyền đăng ký. العاب تجلب المال Các bên chỉ được thực hiện quyền đăng ký nếu tất cả mọi người cùng đồng ý. 

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Tại Điều 63 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về điều kiện chung đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ như sau: “Điều 63. Điều kiện chung đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây

a) Điều kiện về tính mới

Kiểu dáng công nghiệp nếu muốn được bảo hộ thì phải đáp ứng cả ba tiêu chí trên. Một tác phẩm được xem là có tính mới nếu chưa từng được bộc lộ công khai trước đó, hoặc mô tả bằng văn bản cũng như từng được sử dụng trong thị trường. Nếu tác phẩm đã bị bộc lộ công khai thì chỉ một số người được biết và phải giữ bí mật về tác phẩm này. Nếu kiểu dáng công nghiệp mà khác nhau không đáng kể, không thể phân biệt với tác phẩm khác thì cũng không được coi là có tính mới. Luật cũng quy định một số trường hợp kiểu dáng công nghiệp đã công bố nhưng không bị coi là mất tính mới như là: đã công bố nhưng không được phép của tác giả, công bố dưới dạng báo cáo khoa học, hoặc trưng bày tại các cuộc triển lãm chính thức.

b) Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Điều kiện về tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp

Điều 66 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp có tính sáng tạo là kiểu dáng đó chưa được công khai trước đó. 1xbet Kiểu dáng đó phải chưa ai biết đến, hoặc chua ai

Kiểu dáng công nghiệp có tính sáng tạo nếu dựa vào những kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai trước đó. Dưới bất kỳ hình thức nào thì tác phẩm đó không thể tạo ra dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực đó. Một điều kiện cần phải lưu ý nữa là khả năng áp dụng công nghiệp. العاب ماكينات  

c) Khả năng áp dụng công nghiệp

Một kiểu dáng có khả năng áp dụng công nghiệp nếu bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. Kiểu dáng đo có thể chế tạo ra hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó.

5/5 – (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  04 lý do cần đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  04 lý do cần đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  ContentsĐịnh nghĩa kiểu dáng công nghiệpAi có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệpĐiều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệpa) Điều kiện về tính mớib) Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệpc) Khả năng áp dụng công nghiệp […]

  Những đối tượng nào không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

  Những đối tượng nào không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

  ContentsĐịnh nghĩa kiểu dáng công nghiệpAi có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệpĐiều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệpa) Điều kiện về tính mớib) Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệpc) Khả năng áp dụng công nghiệp […]

  3 điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  3 điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  ContentsĐịnh nghĩa kiểu dáng công nghiệpAi có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệpĐiều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệpa) Điều kiện về tính mớib) Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệpc) Khả năng áp dụng công nghiệp […]

  Tra cứu kiểu dáng công nghiệp

  Tra cứu kiểu dáng công nghiệp

  ContentsĐịnh nghĩa kiểu dáng công nghiệpAi có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệpĐiều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệpa) Điều kiện về tính mớib) Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệpc) Khả năng áp dụng công nghiệp […]

  Đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho chai nước

  Đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho chai nước

  ContentsĐịnh nghĩa kiểu dáng công nghiệpAi có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệpĐiều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệpa) Điều kiện về tính mớib) Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệpc) Khả năng áp dụng công nghiệp […]

  Facebook của chúng tôi