Những điều cần biết trước khi đăng ký sáng chế

Sáng chế là những giải pháp hay những tạo ra những kỹ thuật mới nhằm giải quyết vấn đề nhất định nào đó trong cuộc sống. Nhưng muốn đăng ký sáng chế cần biết những gì? Sau đây chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ những vấn đề đó.

1. Khái niệm sáng chế

Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành, Sáng chế được hiểu là các giải pháp kỹ thuật nhằm giải quyết một vấn để nhất định nào đó thông qua việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Một sáng chế có thể là một sản phẩm hoặc một quy trình.

Giải pháp kỹ thuật có thể được hiểu là một phương pháp mới, cơ cấu mới hoặc chất mới. Giải pháp kỹ thuật cũng có thể được hiểu là việc sủ dụng một cơ cấu/ phương pháp cũ theo chức năng mới.

Như vậy, có thể thấy sáng chế đóng góp một phần đáng kể vào sự phát triển của xã hội loài người, làm cho cuộc sống con người ngày càng trở nên văn minh, tiện nghi hơn.

Ví dụ sáng chế:

Các sáng chế dưới dạng sản phầm: Hộp mỹ phẩm, Dụng cụ dán màng phủ, Thiết bị tách khối mì bị dính lẫn nhau,…

Các sáng chế dưới dạng quy trình: Quy trình sản xuất dải kim loại có lớp phủ kim loại, dải kim loại cán nguội được phủ bằng cách nhúng nóng nhưng không được là phẳng, và bộ phận kim loại; 

2. Điều kiện bảo hộ sáng chế

Để sáng chế của bạn được bảo hộ, thì sáng chế đó cần được đáp ứng các điều kiện bảo hộ sáng chế được quy định tại luật Sở hữu trí tuệ. Cụ thể như sau:

 

a) Có tính mới

 

Một sáng chế có tính mới là một sáng chế chưa được bộc lộ dưới bất kỳ hình thức nào (dù là thông qua việc sử dụng hay mô tả), ở bất kỳ đâu;  Sáng chế cũng không được trùng với giải pháp được mô tả trong đơn yêu cầu bảo hộ với ngày ưu tiên sớm hơn.

Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện hành cũng quy định các ngoại lệ về tính mới của sáng chế:

Thứ nhất, sáng chế bị một người không được phép của người nộp đơn mà tự ý công bố (trong thời hạn 06 tháng từ cho đến ngày nộp đơn);

Thứ hai, sáng chế được đăng ký dưới dạng báo cáo khoa học trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp đơn bởi người có quyền đăng ký.

Thứ ba, sáng chế được biết đến bởi một số lượng người xác định, những người này có thể là những đối tượng cùng tham gia vào quá trình tạo ra sáng chế hoặc những người cung cấp tư liệu/ có những giúp đỡ nhất định để chủ văn bằng tạo ra sáng chế.

 

b) Có tính sáng tạo

 

Tính sáng tạo của sáng chế thể hiện ở việc sáng chế không phải là một kết quả hiển nhiên, được tạo ra dễ dàng. Việc tạo ra sáng chế phải là kết quả của quá trình đầu tư trí tuệ, thời gian, công sức lâu dài. Một người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực đó không thể tạo ra sản phẩm/ quy trình được công nhận là sáng chế.

 

c) Có khả năng áp dụng công nghiệp

 

Một sáng chế có khả năng áp dụng công nghiệp đồng nghĩa với việc một người có hiểu biết thông thường trong lĩnh vực tương ứng có thể sản xuất ra sản phẩm đó hoặc áp dụng được giải pháp đó. Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế cũng thể hiện ở việc tiến hành giải pháp hoặc việc sản xuất sản phẩm được xem là sáng chế có thể được áp dụng với quy mô công nghiệp, lặp đi lặp lại và kết quả của quá trình này giống nhau và giống với  kết quả nêu trong đơn.

Ví dụ: Khả năng áp dụng công nghiệp của một Hộp mỹ phẩm được xem là sáng chế nếu người ta có thể sản xuất ra nhiều Hộp mỹ phẩm giống Hộp mỹ phẩm ban đầu thông qua việc sản xuất lặp đi lặp lại. Các hộp mỹ phẩm được sản xuất ra phải giống nhau và giống với hộp mỹ phẩm ban đầu.

Như vậy khi muốn đăng ký sáng chế thì sáng chế đó cần đáp ứng đủ các điều kiện như trên. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về sáng chế và điều kiện đăng ký sáng chế tại Việt Nam.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

  Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

  Contents1. Khái niệm sáng chế2. Điều kiện bảo hộ sáng chếa) Có tính mớib) Có tính sáng tạoc) Có khả năng áp dụng công nghiệp Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm […]

  Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký Sáng chế

  Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký Sáng chế

  Contents1. Khái niệm sáng chế2. Điều kiện bảo hộ sáng chếa) Có tính mớib) Có tính sáng tạoc) Có khả năng áp dụng công nghiệp Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định các chủ thể có quyền khiếu […]

  Quy trình khi đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

  Quy trình khi đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

  Contents1. Khái niệm sáng chế2. Điều kiện bảo hộ sáng chếa) Có tính mớib) Có tính sáng tạoc) Có khả năng áp dụng công nghiệp Mỹ là một thị trường tiềm năng mà nhiều chủ sở hữu sáng chế muốn […]

  Những điều kiện để được bảo hộ sáng chế

  Những điều kiện để được bảo hộ sáng chế

  Contents1. Khái niệm sáng chế2. Điều kiện bảo hộ sáng chếa) Có tính mớib) Có tính sáng tạoc) Có khả năng áp dụng công nghiệp Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình để […]

  Đăng ký sáng chế ở Việt Nam như thế nào?

  Đăng ký sáng chế ở Việt Nam như thế nào?

  Contents1. Khái niệm sáng chế2. Điều kiện bảo hộ sáng chếa) Có tính mớib) Có tính sáng tạoc) Có khả năng áp dụng công nghiệp Tạo ra sáng chế không phải một việc dễ dàng. Tác giả của sáng chế […]

  Facebook của chúng tôi