Những điều kiện để được bảo hộ sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình để giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Nhà nước bảo hộ những sáng chế đáp ứng một số điều kiện nhất định như có tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. كيف تربح بالروليت Tổ chức, cá nhân cần nắm và hiểu rõ những điều kiện này để sáng chế của mình được bảo hộ. Hãy cùng tìm hiểu điều kiện để được bảo hộ sáng chế qua nội dung bài viết dưới đây.

Sáng chế là gì

Sáng chế là sản phẩm, quy trình do con người tạo ra bằng cách ứng dụng những quy luật tự nhiên. Sáng chế có đặc trưng là dùng giải pháp kỹ thuật để giải quyết một vấn đề xác định. Sáng chế có thể được thể hiện dưới các dạng cơ cấu, chất, phương pháp, vật liệu sinh học, sử dụng một cơ cấu (hoặc một chất, một phương pháp, một vật liệu sinh học).

Điều kiện bảo hộ sáng chế

Tại Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế như sau:

 • Có tính mới
 • Có trình độ sáng tạo
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là giải pháp thông thường:

 • Có tính mới
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp

Sáng chế có tính mới

 • Sáng chế được xem là có tính mới nếu như chưa bị bộc lộ công khai bằng hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bằng bất kỳ hình thức nào trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế. 
 • Chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó
 • Trong trường hợp người có quyền đăng ký sáng chế hoặc người có được thông tin từ sáng chế bộc lộ công khai thì sáng chế không bị coi là mất tính mới. Điều kiện được áp dụng khi đơn đăng ký sáng chế được nộp tại Việt Nam trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày bộc lộ.

Sáng chế có trình độ sáng tạo

 • Sáng chế được xem là có trình độ sáng tạo nếu sáng chế đó không thể tạo ra một cách dễ dàng với người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng. 
 • Việc đánh giá độ sáng tạo này thông qua những giải pháp kỹ thuật đã được sử dụng trước đây hoặc mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kì hình thức nào trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên.

Sáng chế có khả năng áp dụng công nghiệp

 • Sáng chế được xem là có khả năng áp dụng công nghiệp căn cứ Điều 62 Luật sở hữu trí tuệ 2005. Sáng chế mà có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm, áp dụng lặp đi lặp laị quy trình nội dung sáng chế mà ổn định thì được xem là có khả năng áp dụng công nghiệp.

Đối tượng không được bảo hộ sáng chế

Một số đối tượng không đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ sáng chế thì sẽ không được bảo hộ. Cụ thể như sau:

 • Phương pháp toán học, phát minh, lý thuyết khoa học
 • Cách thức thể hiện thông tin
 • Giải pháp chỉ mang tính thẩm mỹ
 • Giống thực vật, giống động vật, quy trình sản xuất thực vật và động vật chỉ mang bản chất sinh học mà không phải là vi sinh.
 • Các phương pháp chẩn đoán, phòng, chữa bệnh cho người, động vật
 • Kế hoạch, quy tắc, sơ đồ, phương pháp để thực hiện những hoạt động của con người.

Vậy, những đối tượng nêu trên sẽ không được bảo hộ sáng chế. Tác giả nếu sáng tạo ra những đối tượng này nên cân nhắc khi đăng ký vì có thể sẽ không được chấp nhận. العاب مربحة على النت Trường hợp tác giả nhận thấy tác phẩm của mình đủ điều kiện được bảo hộ, thì phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để tiến hành thủ tục đăng ký. شركة بوين

3/5 – (1 bình chọn)
3/5 - (1 bình chọn)
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

  Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

  ContentsSáng chế là gìĐiều kiện bảo hộ sáng chếSáng chế có tính mớiSáng chế có trình độ sáng tạoSáng chế có khả năng áp dụng công nghiệpĐối tượng không được bảo hộ sáng chế Sáng chế là giải pháp kỹ […]

  Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký Sáng chế

  Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký Sáng chế

  ContentsSáng chế là gìĐiều kiện bảo hộ sáng chếSáng chế có tính mớiSáng chế có trình độ sáng tạoSáng chế có khả năng áp dụng công nghiệpĐối tượng không được bảo hộ sáng chế Luật Sở hữu trí tuệ Việt […]

  Quy trình khi đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

  Quy trình khi đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

  ContentsSáng chế là gìĐiều kiện bảo hộ sáng chếSáng chế có tính mớiSáng chế có trình độ sáng tạoSáng chế có khả năng áp dụng công nghiệpĐối tượng không được bảo hộ sáng chế Mỹ là một thị trường tiềm […]

  Đăng ký sáng chế ở Việt Nam như thế nào?

  Đăng ký sáng chế ở Việt Nam như thế nào?

  ContentsSáng chế là gìĐiều kiện bảo hộ sáng chếSáng chế có tính mớiSáng chế có trình độ sáng tạoSáng chế có khả năng áp dụng công nghiệpĐối tượng không được bảo hộ sáng chế Tạo ra sáng chế không phải […]

  Những điều cần biết trước khi đăng ký sáng chế

  Những điều cần biết trước khi đăng ký sáng chế

  ContentsSáng chế là gìĐiều kiện bảo hộ sáng chếSáng chế có tính mớiSáng chế có trình độ sáng tạoSáng chế có khả năng áp dụng công nghiệpĐối tượng không được bảo hộ sáng chế Sáng chế là những giải pháp […]

  Facebook của chúng tôi