Những quy định mới về thời gian bảo hộ quyền tác giả

Khi sáng tạo ra hoặc sở hữu một tác phẩm, tác giả hoặc chủ sở hữu cần hiểu về thời gian bảo hộ quyền tác giả. Quyền tác giả là quyền quan trọng trong sở hữu trí tuệ, nếu được bảo hộ sẽ đảm bảo quyền lợi cho tác giả và chủ sở hữu. Tuy nhiên, nếu thiếu hiểu biết về quyền này thì có thể mất đi nhiều lợi ích liên quan. Chính vì thế, nhằm giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn, sau đây ASLaw xin tư vấn nội dung chi tiết về thời gian bảo hộ quyền tác giả.

Quyền tác giả là gì

Quyền tác giả là quyền đối với tác phẩm của các tổ chức, cá nhân; mà tác phẩm đó do chính họ sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Chủ thể của quyền tác giả bao gồm tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả. Trong đó, tác giả có thể gồm chủ sở hữu hoặc không phải chủ sở hữu. Tác giả không phải chủ sở hữu bao gồm người được thuê để thực hiện, được giao việc hoặc là người đại diện. Chủ sở hữu quyền tác giả bao gồm người được thừa kế, được chuyển giao hoặc đi thuê người khác thực hiện.

Bảo hộ vô thời hạn

Các quyền nhân thân được liệt kê sau đây sẽ được bảo hộ vô thời hạn: 

 • Đặt tên cho tác phẩm.
 • Đứng tên thật cho tác phẩm hoặc đặt bút danh trên tác phẩm.
 • Được nêu tên thật hoặc nêu bút danh khi tác phẩm được công bố hoặc sử dụng.
 • Bảo vệ cho tính toàn vẹn của tác phẩm. Tức là không cho những người khác cắt xén, sửa chữa hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, nhằm mục đích tránh gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Bảo hộ có thời hạn

Thời hạn bảo hộ

Các quyền nhân thân liên quan đến công bố tác phẩm, cho phép người khác công bố tác phẩm hoặc quyền tài sản thì thời hạn bảo hộ được tính như sau:

– Tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, điện ảnh, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm lần đầu tiên được công bố.  

 • Đối với các tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, điện ảnh nếu nhưchưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ thời điểm tác phẩm được định hình; thì thời hạn bảo hộ sẽ được tính là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình.
 • Đối với các tác phẩm không thuộc các trường hợp đã nêu trên, hoặc với tác phẩm khuyết danh; khi xuất hiện những thông tin về tác giả thì thời hạn bảo hộ được tính là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo từ năm tác giả chết. Trong trường hợp tác phẩm có các đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ sẽ bị chấm dứt vào năm thứ năm mươi, kể từ sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

Trong đó, quyền tài sản được xác định bao gồm: biểu diễn, cho thuê, làm tác phẩm phái sinh, phân phối tác phẩm, sao chép và truyền đạt tác phẩm tới công chúng.

Thời điểm chấm dứt bảo hộ quyền tác giả

Thời điểm chấm dứt bảo hộ quyền tác giả sẽ được tính là vào 24 giờ, ngày 31 tháng 12 trong năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả. Sau thời điểm này, tác phẩm sẽ không còn được bảo hộ quyền tác giả.

Khi đó, tác phẩm sẽ thuộc về cộng đồng; những cá nhân, tổ chức khác cũng có thể sử dụng tác phẩm đó mà không cần phải xin phép. Tuy nhiên, khi các cá nhân, tổ chức sử dụng tác phẩm đó, cần lưu ý không được làm mất bản chất của tác phẩm và phải thể hiện tên của tác giả.

Trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả, nếu Giấy chứng nhận bị rách, nát, hư hại hoặc mất đi thì tác giả hoặc chủ sở hữu có quyền yêu cầu để xin cấp lại.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng ký bản quyền website ở Hà Nội

  Đăng ký bản quyền website ở Hà Nội

  ContentsQuyền tác giả là gìBảo hộ vô thời hạnBảo hộ có thời hạnThời hạn bảo hộThời điểm chấm dứt bảo hộ quyền tác giả Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, website đã là một phần không thể thiếu […]

  Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc ở Hà Nội

  Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc ở Hà Nội

  ContentsQuyền tác giả là gìBảo hộ vô thời hạnBảo hộ có thời hạnThời hạn bảo hộThời điểm chấm dứt bảo hộ quyền tác giả Âm nhạc luôn là lĩnh vực tinh thần không thể tách rời với nhân loại. Từ […]

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  ContentsQuyền tác giả là gìBảo hộ vô thời hạnBảo hộ có thời hạnThời hạn bảo hộThời điểm chấm dứt bảo hộ quyền tác giả Ý tưởng kinh doanh có thể được đăng ký bảo hộ dưới luật sở hữu trí […]

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  ContentsQuyền tác giả là gìBảo hộ vô thời hạnBảo hộ có thời hạnThời hạn bảo hộThời điểm chấm dứt bảo hộ quyền tác giả Trong thời đại hội nhập, hoạt động đăng ký bộ nhận diện thương hiệu chính là […]

  Phân biệt quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

  Phân biệt quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

  ContentsQuyền tác giả là gìBảo hộ vô thời hạnBảo hộ có thời hạnThời hạn bảo hộThời điểm chấm dứt bảo hộ quyền tác giả Quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả thường được hiểu là tương đồng, […]

  Facebook của chúng tôi