Sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép có cần trả tiền không?

Các tác phẩm đã công bố là một thành phần của quyền tác giả được bảo hộ. Những vấn đề được bảo hộ xoay quanh đối tượng này có thể bao gồm cả việc sử dụng hay trả tiền để sử dụng những tác phẩm đó. Chính vì thế, trước khi đưa vào sử dụng cần lưu ý tìm hiểu kĩ quy đình pháp luật. Sau đây công ty luật ASLaw xin giới thiệu quy định về trả tiền nhuận bút, thù lao khi sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép.

1. Các trường hợp không phải trả tiền nhuận bút, thù lao 

a) Các trường hợp không phải trả tiền nhuận bút, thù lao

Sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép thì không phải trả tiền nhuận bút, thù lao nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

– Tự sao chép một bản với mục đích giảng dạy, nghiên cứu khoa học của cá nhân.

 • Trích dẫn tác phẩm hợp lý mà không làm sai ý tác giả để minh họa hoặc bình luận trong tác phẩm của mình.
 • Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong truyền hình, phim tài liệu, chương trình phát thanh,.
 • Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không có mục đích thương mại.
 • Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện nhằm mục đích thực hiện nghiên cứu.
 • Biểu diễn các tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi tuyên truyền cổ động, sinh hoạt văn hoá không thu tiền.
 • Ghi hình, ghi âm trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy.
 • Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, kiến trúc, nhiếp ảnh được trưng bày công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm.
 • Chuyển tác phẩm sang hình thức chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác dành cho người khiếm thị.

Nhập khẩu các bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

b. Điều kiện sử dụng tác phẩm

Tổ chức, cá nhân sử dụng các tác phẩm trên không được làm ảnh hưởng đến khai thác bình thường cho tác phẩm, không làm hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải ghi thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

c. Trường hợp ngoại lệ

Các quy định không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính:

 • Tự sao chép một bản nhằm mục đích giảng dạy, nghiên cứu khoa học của cá nhân.
 • Sao chép tác phẩm để lưu lại trong thư viện với mục đích nghiên cứu.

2. Các trường hợp phải trả tiền nhuận bút, thù lao

a. Các trường hợp phải trả tiền nhuận bút, thù lao

Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố để phát sóng có quảng cáo, tài trợ hoặc thu tiền sẽ không phải xin phép, nhưng phải làm công tác trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi bắt đầu sử dụng. Mức nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác, cách thức thanh toán do các bên thoả thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì thực hiện theo Chính phủ quy định hoặc khởi kiện tại Toà án.

Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố để phát sóng mà không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu tiền không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng theo Chính phủ quy định.

b. Điều kiện sử dụng tác phẩm

Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm liệt kê như trên không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không làm hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải ghi thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

c. Trường hợp ngoại lệ

Việc sử dụng tác phẩm trong các trường hợp liệt kê trên không áp dụng đối với tác phẩm điện ảnh.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Đăng Ký Bản Quyền Cho Một Tác Phẩm Văn Học

  Contents1. Các trường hợp không phải trả tiền nhuận bút, thù lao a) Các trường hợp không phải trả tiền nhuận bút, thù laob. Điều kiện sử dụng tác phẩmc. Trường hợp ngoại lệ2. Các trường hợp phải trả tiền nhuận […]

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Các biện pháp xử lý vi phạm quyền tác giả tại Việt Nam

  Contents1. Các trường hợp không phải trả tiền nhuận bút, thù lao a) Các trường hợp không phải trả tiền nhuận bút, thù laob. Điều kiện sử dụng tác phẩmc. Trường hợp ngoại lệ2. Các trường hợp phải trả tiền nhuận […]

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Những tác phẩm sáng tạo nào có thể được đăng ký bản quyền?

  Contents1. Các trường hợp không phải trả tiền nhuận bút, thù lao a) Các trường hợp không phải trả tiền nhuận bút, thù laob. Điều kiện sử dụng tác phẩmc. Trường hợp ngoại lệ2. Các trường hợp phải trả tiền nhuận […]

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Contents1. Các trường hợp không phải trả tiền nhuận bút, thù lao a) Các trường hợp không phải trả tiền nhuận bút, thù laob. Điều kiện sử dụng tác phẩmc. Trường hợp ngoại lệ2. Các trường hợp phải trả tiền nhuận […]

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  Contents1. Các trường hợp không phải trả tiền nhuận bút, thù lao a) Các trường hợp không phải trả tiền nhuận bút, thù laob. Điều kiện sử dụng tác phẩmc. Trường hợp ngoại lệ2. Các trường hợp phải trả tiền nhuận […]

  Facebook của chúng tôi