Tổ chức đại diện, tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

Khi có nhu cầu bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan; nhiều người tìm đến các tổ chức đại diện, tư vấn, dịch vụ. Đây là một cách thuận tiện bởi các tổ chức này thường gồm các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan. Để Qúy khách hàng hiểu rõ hơn, công ty luật ASLaw sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các tổ chức đại diện, tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan dưới đây.

1. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

a) Định nghĩa tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan là các tổ chức phi lợi nhuận. Các tổ chức này do các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan thỏa thuận thành lập, hoạt động theo pháp luật để bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan.

b) Hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện các hoạt động dưới đây theo uỷ quyền:

 • Tiến hành quản lý quyền tác giả, quyền liên quan; đàm phán cấp giấy phép, thu lại và phân chia tiền công nhuận bút, thù lao, cùng với các quyền lợi vật chất khác từ việc cho phép khai thác các quyền được uỷ quyền.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên; tổ chức hòa giải khi xảy ra tranh chấp.

c) Quyền và nhiệm vụ của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan có các quyền và nhiệm vụ được liệt kê sau đây:

 • Thực hiện các hoạt động khuyến khích trí sáng tạo cũng như các hoạt động xã hội khác.
 • Tham gia hợp tác với các tổ chức tương ứng của các tổ chức quốc tế và của các quốc gia trong việc tiến hành bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động đại diện tập thể đến cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Các quyền lợi và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

a) Định nghĩa tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan là các tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm các trường hợp:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật về doanh nghiệp.
 • Hợp tác xã và liên hiệp các hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định định pháp luật về hợp tác xã.
 • Các đơn vị sự nghiệp.
 • Các tổ chức hành nghề luật sư được tiến hành thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật về luật sư, ngoại trừ chi nhánh của các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn theo hình thức liên doanh giữa tổ chức hành nghề luật sư của nước ngoài và tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam.

b) Hoạt động của tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan có thể thực hiện các hoạt động được liệt kê sau đây; theo yêu cầu của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan:

 • Tư vấn những vấn đề có liên quan đến quy định pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.
 • Đại diện cho các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiến hành các bước, thủ tục nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo sự uỷ quyền.
 • Tham gia các quan hệ pháp luật khác liên quan tới quyền tác giả, quyền liên quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo sự uỷ quyền.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Đăng ký bản quyền website ở Hà Nội

  Đăng ký bản quyền website ở Hà Nội

  Contents1. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quana) Định nghĩa tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quanb) Hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền […]

  Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc ở Hà Nội

  Đăng ký bản quyền cho tác phẩm âm nhạc ở Hà Nội

  Contents1. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quana) Định nghĩa tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quanb) Hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền […]

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Đăng ký bảo hộ ý tưởng kinh doanh

  Contents1. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quana) Định nghĩa tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quanb) Hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền […]

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  Hướng dẫn đăng ký bộ nhận diện thương hiệu mới nhất 2022

  Contents1. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quana) Định nghĩa tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quanb) Hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền […]

  Phân biệt quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

  Phân biệt quyền tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

  Contents1. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quana) Định nghĩa tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quanb) Hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền […]

  Facebook của chúng tôi