Đăng ký sáng chế

Dịch vụ đăng ký sáng chế, Đăng ký bảo hộ sáng chế

Dịch vụ đăng ký sáng chế, Đăng ký bảo hộ sáng chế

Đăng ký sáng chế là biện pháp pháp lý để đảm bảo khả năng sử dụng độc quyền đối với sáng chế đó cho chủ sở hữu. Đăng ký sáng chế cần đáp ứng tiêu chuẩn và cần tiến hành các bước sau đây để đăng ký sáng chế độc quyền. ألعاب الروليت  

Sáng chế phải đáp ứng tiêu chuẩn gì để được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam? 

Để sáng chế được cấp bằng độc quyền thì phải đáp ứng 03 điều kiện sau:

Có tính mới

Có tính sáng tạo

Có khả năng áp dụng công nghiệp

Có những loại sáng chế nào tại Việt Nam? 

Chủ sáng chế là người Việt Nam hoặc nước ngoài có thể nộp 03 dạng sáng chế sau tại Việt Nam:

+ Sáng chế PCT: 31 tháng kể từ ngày nộp đơn sớm nhất.

+ Sáng chế nộp theo công ước Paris: 12 nước kể từ ngày nộp đơn

+ Đơn đăng ký sáng chế trực tiếp (không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên)

Sáng chế có hiệu lực trong bao lâu?

20 năm và duy trì hiệu lực thường niên.

Hồ sơ đăng ký sáng chế như thế nào?

– Giấy ủy quyền (do Bảo Hộ Thương Hiệu soạn thảo) trong trường hợp có yêu cầu Bảo Hộ Thương Hiệu làm đại diện.

– Bản vẽ của sáng chế (Nếu có)

– Bản mô tả sáng chế. Bảo Hộ Thương Hiệu sẽ giúp Khách hàng viêt bản mô tả sáng chế.

– Yêu cầu bảo hộ của sáng chế. Bảo Hộ Thương Hiệu sẽ giúp Khách hàng viêt bản mô tả sáng chế.

– Tên và địa chỉ của tác giả sáng chế, chủ đơn đăng ký sáng chế.

– Bản sao công chứng của tài liệu ưu tiên (nêu có)

Quy trình đăng ký sáng chế gồm các bước như thế nào?

+ Xét nghiệm hình thức đơn đăng ký: 1-2 tháng tính từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế.

+ Công bố đơn đăng ký: trong vòng 19 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy thuộc vào ngày nào muộn hơn.

+ Xét nghiệm khả năng cấp bằng độc quyền cho đơn đăng ký: trong vòng 12-16 tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký sáng chế.

Vì sao nên sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế của Bảo Hộ Thương Hiệu? 

– Đảm bảo bảo mật thông tin sáng chế được ưu tiên hàng đầu.

– Quản lý thông tin về sáng chế của Khách hàng bằng công nghệ nhằm đảm bảo tính chính xác cũng như bảo mật thông tin sáng chế. arabic casino

– Tiết kiệm thời gian và ngân sách của Khách hàng.

– Luật sư sáng chế chuyên sâu về từng mảng để đảm bảo khả năng bảo hộ rộng nhất và chính xác của sáng chế. لعبة فلوس

LIÊN HỆ với Luật sư để được hướng dẫn đăng ký:

Bảo Hộ Thương Hiệu

 

Rate this post
Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

  Lợi ích của việc bảo hộ độc quyền sáng chế

  ContentsSáng chế phải đáp ứng tiêu chuẩn gì để được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam? Có những loại sáng chế nào tại Việt Nam? Sáng chế có hiệu lực trong bao lâu?Hồ sơ đăng ký sáng chế như thế nào?Quy […]

  Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký Sáng chế

  Thủ tục khiếu nại đơn đăng ký Sáng chế

  ContentsSáng chế phải đáp ứng tiêu chuẩn gì để được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam? Có những loại sáng chế nào tại Việt Nam? Sáng chế có hiệu lực trong bao lâu?Hồ sơ đăng ký sáng chế như thế nào?Quy […]

  Quy trình khi đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

  Quy trình khi đăng ký bảo hộ sáng chế tại Mỹ

  ContentsSáng chế phải đáp ứng tiêu chuẩn gì để được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam? Có những loại sáng chế nào tại Việt Nam? Sáng chế có hiệu lực trong bao lâu?Hồ sơ đăng ký sáng chế như thế nào?Quy […]

  Những điều kiện để được bảo hộ sáng chế

  Những điều kiện để được bảo hộ sáng chế

  ContentsSáng chế phải đáp ứng tiêu chuẩn gì để được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam? Có những loại sáng chế nào tại Việt Nam? Sáng chế có hiệu lực trong bao lâu?Hồ sơ đăng ký sáng chế như thế nào?Quy […]

  Đăng ký sáng chế ở Việt Nam như thế nào?

  Đăng ký sáng chế ở Việt Nam như thế nào?

  ContentsSáng chế phải đáp ứng tiêu chuẩn gì để được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam? Có những loại sáng chế nào tại Việt Nam? Sáng chế có hiệu lực trong bao lâu?Hồ sơ đăng ký sáng chế như thế nào?Quy […]

  Facebook của chúng tôi