Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Bảo hộ kiểu dáng công nghệp là việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với hình dáng bên ngoài của một sản phẩm. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. 

1. Đối tượng không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

 • Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có.
 • Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp.
 • Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

2. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Theo quy định tại điều 63, Luật Sở hữu trí tuệ thì điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:

Có tính mới

Kiểu dáng công nghiệp có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai  dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất ký hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

 • Nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó thì không được coi là khác biệt đáng kể.
 • Chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.
 • Không bị mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp được quy định tại khoản 4, điều 66, Luật Sở hữu trí tuệ.

Tính sáng tạo

Để bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thì sản phẩm cần có tính sáng tạo. Căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó.

Rate this post
Liên hệ với bảo hộ thương hiệu để được tư vấn soạn thảo hồ sơ

Liên hệ

 • Đỗ Bá Thích
 • 0914195266
 • 0914195266

  Các bài viết liên quan
  Những điều cần lưu ý khi đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Những điều cần lưu ý khi đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Contents1. Đối tượng không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp2. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệpCó tính mớiTính sáng tạoKhả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp Quyền sở hữu trí tuệ không còn […]

  04 lý do cần đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  04 lý do cần đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Contents1. Đối tượng không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp2. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệpCó tính mớiTính sáng tạoKhả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp Bên cạnh nhãn hiệu, sáng chế, kiểu […]

  Những đối tượng nào không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

  Những đối tượng nào không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

  Contents1. Đối tượng không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp2. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệpCó tính mớiTính sáng tạoKhả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp Trong thời buổi kinh tế thị trường […]

  3 điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  3 điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

  Contents1. Đối tượng không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp2. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệpCó tính mớiTính sáng tạoKhả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp Kiểu dáng công nghiệp là một trong […]

  Tra cứu kiểu dáng công nghiệp

  Tra cứu kiểu dáng công nghiệp

  Contents1. Đối tượng không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp2. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệpCó tính mớiTính sáng tạoKhả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp Tra cứu kiểu dáng công nghiệp là […]

  Facebook của chúng tôi