Đăng ký bản quyền tác giả

Hành vi xâm phạm bản quyền tác phẩm nghệ thuật dân gian

Khai thác bất hợp pháp” tác phẩm văn học dân gian được hiểu trong các Quy định mẫu là bất kỳ việc sử dụng nào được thực hiện nhằm mục đích thu lợi, ngoài phạm vi truyền thống hay tập […]

Đối tượng bảo hộ quyền tác giả tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian

Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian là sáng tạo tập thể trên nền tảng truyền thống của một nhóm hoặc các cá nhân nhằm phản ánh khát vọng của cộng đồng, thể hiện tương xứng đặc điểm văn […]

Xác định hình vi vi phạm bản quyền tác phẩm văn học dân gian

Hành vi khai thác bất hợp pháp ở đây được hiểu là sử dụng tác phẩm không trích dẫn loại hình tác phẩm và xuất xứ cộng đồng dân cư nơi tác phẩm được hình thành, không trả thù lao […]

Đăng ký bản quyền bài hát

Bản quyền bài hát nói riêng và âm nhạc nói chung đang là một trong những đối tượng có tỉ lệ bị vi phạm bản quyền nhiều nhất tại Việt Nam. Việc các bài hát đạo nhạc, chế lời đang ngày […]

Đăng ký bản quyền chương trình máy tính

Đăng ký bản quyền chương trình máy tính, theo đó chủ sở hữu của chương trình máy tính tiến hành nộp bộ hồ sơ đăng ký bản quyền tại Cục Bản Quyền Tác Giả bao gồm – Hồ sơ đăng […]

Đăng ký bản quyền tác giả logo công ty

  Để bảo hộ cho Logo công ty thì ngoài hình thức đăng ký nhãn hiệu hay đăng ký thương hiệu thì chủ sở hữu có thể lựa chọn hình thức bảo hộ khác cho logo đó là đăng ký bản quyền tác giả cho logo. […]

Đăng ký bản quyền logo tại Hà Nội

Đăng ký bản quyền logo tại Hà Nội, hướng dẫn đăng ký bản quyền logo. Dịch vụ đăng ký bản quyền logo tại Hà Nội nhanh nhất, hãy để trademarks.vn giúp bạn ghi nhận bản quyền tác giả cho logo […]

Đối tượng đăng ký bản quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Vậy đối tượng nào được bảo hộ quyền tác giả. Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ […]

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Đăng ký bản quyền – Đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho những loại hình nào thì được chấp nhận? Pháp luật hiện nay quy định các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, cụ thể Đăng ký […]

Các loại quyền tác giả

Các loại quyền tác giả-Quyền tác giả bao gồm hai loại quyền là quyền nhân thân và quyền tài sản. Trong đó quyền nhân thân là quyền gắn liền với tác giả và có một phần quyền nhân thân không được […]

Quyền của chủ sở hữu quyền tác giả

Quyền tác giả- Chủ sở hữu quyền tác giả có những quyền gì? Các quyền này có phụ thuộc vào việc nộp đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả hay không? Chủ sở hữu […]

Đăng ký bản quyền trang web

Đăng ký bản quyền trang web hay bản quyền website sẽ giúp cho bạn bảo hộ đượcquyền tác giả của mình đối với giao diện thể hiện của website, code của trang web, hình thức thể hiện của ý tượng của bạn thông […]

Bảo hộ quyền tác giả tăng thêm 25 năm

Bảo hộ quyền tác giả tăng thêm 25 năm theo đó thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan với các tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng… được nâng từ 50 năm lên 75 […]

Đăng ký bản quyền tác giả phần mềm

Đăng ký bản quyền tác giả phần mềm như thế nào? Hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm gồm những tài liệu gì. Quyền tác giả đối với phần mềm có được sau 01-02 ngày làm việc Đăng ký bản […]

Đăng ký bản quyền tại Hà Nội

Đăng ký bản quyền tại Hà Nội, bạn muốn đăng ký bản quyền tại Hà Nội. Làm cách nào đăng ký bản quyền tại Hà Nội. Hướng dẫn đăng ký bản quyền tại Hà Nội. Đăng ký bản quyền tại Hà Nội sẽ giúp […]

Facebook của chúng tôi