Đăng ký bản quyền tác giả

Quyền tác giả trong luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

Quyền tác giả trong luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

Quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam được tập trung thành hai mảng lớn: Quyền nhân thân ( điều 19 Luật sở hữu trí tuệ 2005) và quyền tài sản ( điều 20) Quyền nhân thân bao gồm quyền nhân […]

Microsoft chi 1 tỷ USD mua mạng xã hội Yammer

Microsoft chi 1 tỷ USD mua mạng xã hội Yammer

Trong những ngày qua, mạng xã hội đã trở thành chủ đề thu hút nhiều sự chú ý khi dư luận xôn xao với thông tin Samsung đang ấp ủ kế hoạch phát triển mạng xã hội riêng để cạnh […]

Khái niệm tác phẩm văn học, nghê thuật dân gian

Khái niệm tác phẩm văn học, nghê thuật dân gian

Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian là sáng tác nghệ thuật của các tầng lớp dân chúng, sản phẩm của quá trình sáng tạo tập thể nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho các sinh hoạt khác […]

Điều kiện bảo hộ tác phẩm văn học dân gian

Điều kiện bảo hộ tác phẩm văn học dân gian

Điều kiện để một tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả là phải đảm bảo tính nguyên gốc của nó, tuy nhiên tác phẩm văn học dân gian với đặc trưng của nó là tính dị bản, do đó […]

Bảo hộ quyền tác giả cho tác phẩm văn học dân gian

Bảo hộ quyền tác giả cho tác phẩm văn học dân gian

Bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian của các quốc gia trên thế giới nhằm nhiều mục đích khác nhau phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của mỗi quốc gia. Nhìn chung  […]

Bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian theo pháp luật quốc tế

Bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian theo pháp luật quốc tế

Công ước Bern có nêu:”Trong trường hợp những tác phẩm không được xuất bản và vô danh , nhưng tác giả là một dân tộc của một nước tham gia công ước thì quốc gia đó có quyền chỉ định một […]

Hành vi xâm phạm bản quyền tác phẩm nghệ thuật dân gian

Hành vi xâm phạm bản quyền tác phẩm nghệ thuật dân gian

Khai thác bất hợp pháp” tác phẩm văn học dân gian được hiểu trong các Quy định mẫu là bất kỳ việc sử dụng nào được thực hiện nhằm mục đích thu lợi, ngoài phạm vi truyền thống hay tập […]

Đối tượng bảo hộ quyền tác giả tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian

Đối tượng bảo hộ quyền tác giả tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian

Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian là sáng tạo tập thể trên nền tảng truyền thống của một nhóm hoặc các cá nhân nhằm phản ánh khát vọng của cộng đồng, thể hiện tương xứng đặc điểm văn […]

Xác định hình vi vi phạm bản quyền tác phẩm văn học dân gian

Xác định hình vi vi phạm bản quyền tác phẩm văn học dân gian

Hành vi khai thác bất hợp pháp ở đây được hiểu là sử dụng tác phẩm không trích dẫn loại hình tác phẩm và xuất xứ cộng đồng dân cư nơi tác phẩm được hình thành, không trả thù lao […]

Đăng ký bản quyền bài hát

Đăng ký bản quyền bài hát

Bản quyền bài hát nói riêng và âm nhạc nói chung đang là một trong những đối tượng có tỉ lệ bị vi phạm bản quyền nhiều nhất tại Việt Nam. Việc các bài hát đạo nhạc, chế lời đang ngày […]

Đăng ký bản quyền chương trình máy tính

Đăng ký bản quyền chương trình máy tính

Đăng ký bản quyền chương trình máy tính, theo đó chủ sở hữu của chương trình máy tính tiến hành nộp bộ hồ sơ đăng ký bản quyền tại Cục Bản Quyền Tác Giả bao gồm – Hồ sơ đăng […]

Đăng ký bản quyền tác giả logo công ty

Đăng ký bản quyền tác giả logo công ty

  Để bảo hộ cho Logo công ty thì ngoài hình thức đăng ký nhãn hiệu hay đăng ký thương hiệu thì chủ sở hữu có thể lựa chọn hình thức bảo hộ khác cho logo đó là đăng ký bản quyền tác giả cho logo. […]

Đăng ký bản quyền logo tại Hà Nội

Đăng ký bản quyền logo tại Hà Nội

Đăng ký bản quyền logo tại Hà Nội, hướng dẫn đăng ký bản quyền logo. Dịch vụ đăng ký bản quyền logo tại Hà Nội nhanh nhất, hãy để trademarks.vn giúp bạn ghi nhận bản quyền tác giả cho logo […]

Đối tượng đăng ký bản quyền tác giả

Đối tượng đăng ký bản quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Vậy đối tượng nào được bảo hộ quyền tác giả. Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ […]

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

Đăng ký bản quyền – Đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho những loại hình nào thì được chấp nhận? Pháp luật hiện nay quy định các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả, cụ thể Đăng ký […]

Facebook của chúng tôi